Το νομοσχέδιο για τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων
(Data Act) ενέκριναν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Βιομηχανίας (ITRE), και υιοθέτησαν μέτρα για την πρόσβαση των χρηστών σε δεδομένα που προέρχονται από
του ίδιους. Τα μέλη της επιτροπής επισημαίνουν ότι η καινοτομία εξαρτάται από τα δεδομένα ολοένα και περισσότερο, κυρίως σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη όπου απαιτείται τεράστιος όγκος δεδομένων για την
εκπαίδευση των αλγορίθμων. Οι εταιρείες θα μπορούσαν
να αποφασίσουν ποια δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, ενώ η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου
αναμένεται να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους προστασία από καταχρηστικούς όρους που επιχειρούν να
επιβάλλουν εταιρείες που βρίσκονται σε σημαντικά ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Το νέο νομοσχέδιο θα
αλλάξει ριζικά την κατάσταση καθώς θα παρέχει πρόσβαση σε έναν πρακτικά ανεξάντλητο όγκο δεδομένων υψηλής ποιότητας, υπογράμμισε ο εισηγητής Pilar del Castillo
Vera (ΕΛΚ, Ισπανία). Η έκθεση θα τεθεί υπόψιν της ολομέλειας της 13ης-16ης Μαρτίου.