Με την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα συζητηθεί σύντομα στη Βουλή, ξεκλειδώνει μια εξαγγελία της κυβέρνησης που φιλοδοξεί να αλλάξει το δικαστικό τοπίο στο θέμα των επενδύσεων στη χώρα.

Με δεδομένο πως βασικός αποτρεπτικός παράγοντας στη διαδικασία προσέκλυσης επενδύσεων θεωρείται από όλους τους επενδυτές, ο πολύ αργός ρυθμός απονομής Δικαιοσύνης θέτει σε διαβούλευση τη διάταξη για τη σύσταση ειδικών τμημάτων τα δικαστήρια στα οποία θα δικάζουν κατ΄αποκλειστικότητα προσφυγές κατά επενδύσεων.

Χαρακτηριστικό είναι πως σε αυτά τα τμήματα εξειδικευµένοι δικαστές θα εκδικάζουν ειδικές υποθέσεις, όπως διαφορές που αφορούν τις επενδύσεις. Παράλληλα θα προωθηθούν και εναλλακτικοί θεσµοί επίλυσης δικαστικών διαφορών, όπως η διαµεσολάβηση.

Επιπλέον, προγραµµατίζεται η σύσταση ενός Παρατηρητηρίου ∆ικαιοσύνης, το οποίο θα συλλέγει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, δηµιουργώντας ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για να προωθεί τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, όπου παρατηρούνται αρρυθµίες στην έγκαιρη έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Πηγή:ereportaz.gr