Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρος Εφετών Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου. Βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας αποτελεί ο θεσμός της Δικαιοσύνης, ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, παρά τις προσπάθειες αμφισβήτησης του θεσμικού ρόλου των Δικαστικών Λειτουργών και της συνεχούς στοχοποίησης των τελευταίων. Με γενικόλογες και ανακριβείς τοποθετήσεις διάφοροι δημοσιολογούντες προσπαθούν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Προβαίνουν σε πολιτική εκμετάλλευση των δικαστικών αποφάσεων, σε ένταξη της Δικαιοσύνης στο «πολιτικό παιχνίδι», σε αποδόμηση του θεσμού. Απαιτούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα να αποτελεί βασικό κριτήριο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων και με μεγάλη ευκολία «στήνουν» λαϊκά δικαστήρια, που δικάζουν και καταδικάζουν με τα στοιχεία της «τηλεοπτικής δικογραφίας». Συνεπώς, ο τίτλος του άρθρου «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» δεν αποτελεί σύνθημα αλλά απάντηση σε όσους παραβιάζουν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, σε όσους παραγνωρίζουν ότι οι Δικαστές κρίνουν με βάση το Σύνταγμα, το νόμο, τα στοιχεία της δικογραφίας και κατά συνείδηση, κρίνουν με βάση την αρχή της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας. Αποτελεί απάντηση σε όσους κρίνουν τις δικαστικές αποφάσεις με κριτήρια λαϊκισμού, κομματικά, ιδεολογικά και ιδεοληπτικά και όχι επιστημονικά, σε όσους δικάζουν, καταδικάζουν ή αθωώνουν στα τηλεοπτικά κανάλια, μη τηρώντας τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σε όσους προσβάλουν την αρχή της Δίκαιης Δίκης στο βωμό της δημοσιότητας, δίχως στάθμιση μεταξύ του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της πληροφόρησης και των ατομικών δικαιωμάτων και σε όσους παραγνωρίζουν ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί, χάριν της ευσυνειδησίας και ευθυκρισίας τους και έχοντας, πάντοτε, στο επίκεντρο της δικαιοδοτικής τους κρίσης τον Άνθρωπο, έχουν συμβάλλει και συμβάλλουν τα μέγιστα στην εμπέδωση της Κοινωνικής Ειρήνης και Συνοχής και έχουν αποτελέσει, διαχρονικά, τον εγγυητή των ατομικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Χώρας.
– Είναι γεγονός, ότι το δικαστικό μας σύστημα παρουσιάζει παθογένειες, για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο Δικαστής. Υπάρχει αναγκαιότητα να οργανώσουμε ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα σέβεται τις αρχές του Κράτους Δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ ο Δικαστής θα ασκεί το λειτούργημά του κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση, που έλαβε χώρα, της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και της χωροταξικής αναδιάρθρωσης των Δικαστηρίων αποτελεί ριζική τομή στη Δικαιοσύνη. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποδειχθεί η επιτυχία ή αποτυχία του εγχειρήματος και εάν η προσπάθεια αυτή θα συμβάλλει ή όχι στην ταχεία και αποτελεσματική δικαστική προστασία των πολιτών. Ωστόσο, η εκτελεστική εξουσία οφείλει να εγκαταλείψει το όραμα μίας Δικαιοσύνης του προηγούμενου αιώνα και να σχεδιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, να σχεδιάσει τη μετάβαση στη ψηφιακή Δικαιοσύνη, στην οποία η τεχνολογία θα υπηρετεί το Δικαστή αλλά κυρίως τους πολίτες. Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη είναι προ των πυλών και οφείλουμε να διατηρήσουμε τη Δικαιοσύνη Ανθρωποκεντρική αλλά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, που μας παρέχει, προς όφελος των πολιτών. Το Σύνταγμα επιφυλάσσει στη Δικαιοσύνη θεμελιώδη εγγυητικό ρόλο και οφείλουμε όλοι να διαφυλάττουμε και να ενδυναμώνουμε το Κύρος της Δικαιοσύνης, μίας Δικαιοσύνης ποιοτικής, ταχείας και αποτελεσματικής.
Με τις άνω θέσεις, που αποτελούν και προκλήσεις κατερχόμαστε στις αρχαιρεσίες της ΕΝΔΕ, ενωμένοι, για να συνεχίσουμε το έργο μας και να σχεδιάσουμε τη Δικαιοσύνη του μέλλοντος.
Ζητούμε να ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας και να τιμήσετε με την ψήφο σας όλα τα μέλη της ομάδας μας:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Στενιώτη Μαργαρίτα, Πρόεδρο Εφετών
Βουλγαρίδη Κων/νο, Εφέτη
Βελία Νικήτα, Ειρηνοδίκη
Βεργώνη Ευστάθιο, Εισαγγελέα Εφετών
Καραναστάση Βασίλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών
Σπυροπούλου Ελισσάβετ, Πρωτοδίκη
Φούκα Δημήτρη, Εφέτη
Φωτάκη Μάνο, Ειρηνοδίκη
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Καραγιάννη Ωραιοζήλη, Πρωτοδίκη
Κοκαρίδα Αχιλλέα, Πταισματοδίκη
Ταβαντζή Γιώργο, Ειρηνοδίκη
Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρος Εφετών
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων