Με το σημερινό σύντομο άρθρο μας θα επιλέξουμε να αναφερθούμε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει τύχει ανάλογης ανάδειξης παρά την εξαιρετική του σπουδαιότητα. Το τελευταίο διάστημα προσέρχονται στα γραφεία μας όλο και περισσότεροι οφειλέτες που αντιμετωπίζουν ζητήματα κατασχέσεων ή και συμψηφισμών επί των τραπεζικών τους λογαριασμών. Το ζήτημα περιπλέκεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συνδικαιούχων των λογαριασμών, φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στην ελληνική κοινωνία των ακόμη ισχυρών οικογενειακών θεσμών.
Ο κοινός λογαριασμός αποτελεί σύμβαση μεταξύ μίας τράπεζας και αντισυμβαλλόμενων πελατών της, με αντικείμενο την κατάθεση χρημάτων σε έναν λογαριασμό, υπό τον όρο ότι χρήση του λογαριασμού θα μπορούν να κάνουν, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας από τους περισσότερους κατονομαζόμενους «συνδικαιούχους», είτε περισσότεροι από αυτούς είτε και κάθε ένας ατομικά. Κάθε ένας δηλαδή από τους συνδικαιούχους μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού, ανεξαρτήτως εάν τα χρήματα που βρίσκονται κατατεθειμένα στον κοινό λογαριασμό ανήκουν πράγματι στον εν λόγω συνδικαιούχο.
Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που ο δανειστής κάποιου από τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού επιβάλει κατάσχεση εις χείρας της τράπεζας; Σύμφωνα με τον νόμο, επιτρέπεται η κατάσχεση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό, ωστόσο, έναντι των κατασχόντων τεκμαίρεται ότι αυτή ανήκει σε όλους τους συνδικαιούχους κατά ίσα μέρη.
Τα πράγματα πάντως περιπλέκονται έντονα στην περίπτωση του συμψηφισμού, όταν δηλαδή η τράπεζα διαπιστώσει ότι ο δανειολήπτης της διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε αυτήν με οποιοδήποτε υπόλοιπο. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα δυνάμει συμβατικού όρου,  χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την ανάγκη έκδοσης εκτελεστού τίτλου,  συμψηφίζει το υπόλοιπο του λογαριασμού με την απαίτησή της. Σε αντίθεση όμως με τα όσα αναφέραμε ανωτέρω για την περίπτωση της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της νομολογίας ουδείς περιορισμός υφίσταται ως προς τους συνδικαιούχους. Επομένως είναι δυνατόν συνδικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού να απωλέσει εν μία νυκτί το σύνολο των χρημάτων του εξαιτίας οφειλής του έτερου συνδικαιούχου!!!
Να σημειωθεί ότι πολλές φορές τα τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν συλλήβδην σε συμψηφισμούς χωρίς καν την ύπαρξη σχετικού όρου στις σχετικές δανειακές συμβάσεις ή κατά παράβαση των σχετικών όρων.
Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και την επίδειξη εγρήγορσης τόσο από τους δανειολήπτες όσο και από τους συνδικαιούχους των αντίστοιχων τραπεζικών λογαριασμών και για τον λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η  προληπτική προσφυγή σε εξειδικευμένους νομικούς.
logo_Lekkakou_transparent_M_25.png

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ