Στη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν εμφορείται από ρεβανσισµό και διάθεση µικροκοµµατισµού εκφράζει µέσω του«Έθνους της Κυριακής»ο υπουργός ∆ικαιοσύνης.

Ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, στην ίδια συνέντευξη, προαναγγέλλει τη σύσταση ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια, τα οποία θα «τρέχουν» συγκεκριµένες υποθέσεις, αλλά και τη δηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου ∆ικαιοσύνης για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Όσο για τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που προκάλεσαν «θόρυβο», εκφράζει ανοιχτά την πεποίθησή του ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν.

  • Σε λίγες ηµέρες θα κληθείτε να προτείνετε στο Υπουργικό Συµβούλιο τον νέο πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ έχουν ήδη επιλεγεί δύο δικαστές (σ.σ.: Η κυρία Καλού και η κυρία Κοκοτίνη) από την προηγούµενη κυβέρνηση. Η επιλογή άλλων δεν δίνει -πιστεύετε- την εντύπωση των «δικών µας» και των «δικών τους» δικαστών;

Ο πρωθυπουργός προσδιόρισε στο πρώτο Υπουργικό Συµβούλιο τα κριτήρια της κυβέρνησης για την επιλογή της ηγεσίας την ∆ικαιοσύνης. Ξεκαθάρισε πως πυξίδα της κυβέρνησης είναι ο σεβασµός στη δικαστική επετηρίδα και η αξιοκρατία. Στην πρόταση άλλωστε που διατύπωσα προς τον πρόεδρο της Βουλής για την προεπιλογή από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων περιλαµβάνονται τόσο η κυρία Καλού όσο και η κυρία Κοκοτίνη, οι οποίες αποτελούν τις επιλογές της προηγούµενης κυβέρνησης. Αποδεικνύεται συνεπώς αδιαµφισβήτητα πως η κυβέρνηση ακολουθεί µε τρόπο απαρέγκλιτο τη θεσµική οδό για την επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

  • Η επίµαχη διάταξη του Συντάγµατος (άρθρο 90), που προβλέπει την επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων από το Υπουργικό Συµβούλιο, δεν µπήκε τελικά στις διατάξεις που πρόκειται να αναθεωρηθούν. Τελικά κάθε κυβέρνηση θέλει να «ελέγχει» τη ∆ικαιοσύνη;

Στην προηγούµενη Βουλή, που ήταν η προτείνουσα για τις αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγµατος, η Νέα ∆ηµοκρατία είχε προτείνει την αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της ∆ικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση και είχε προτάξει την ανάγκη ανάθεσης της σχετικής αρµοδιότητας σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Παρά την αισιοδοξία που δηµιουργούσαν στη Νέα ∆ηµοκρατία οι δηµοσκοπικές µετρήσεις, δεν διστάσαµε να διατυπώσουµε µια πρόταση που θα αφαιρούσε αρµοδιότητες από την κυβέρνησή µας, γιατί πιστεύαµε ειλικρινά σε µια θεσµική µεταρρύθµιση που έχουν ανάγκη ο τόπος και η ∆ικαιοσύνη για να ξεδιαλύνει τις σκιές που, δυστυχώς, πέφτουν στους λειτουργούς της.

∆υστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίστηκε στις εσωτερικές του αντιφάσεις και µε την ψήφο των βουλευτών του απέτρεψε µια ώριµη µεταρρύθµιση που θα ξεδιάλυνε οριστικά τις όποιες αµφιβολίες των πολιτών για την ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης. Αυτή η ευκαιρία χάθηκε οριστικά, καθώς το άρθρο αυτό δεν κρίθηκε αναθεωρητέο.

  • Έχετε καταλήξει στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που θα ζητήσετε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή να αλλάξουν; Ποιες είναι αυτές;

Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει εκφράσει σε όλους τους τόνους την αντίθεσή της σε συγκεκριµένα άρθρα του νέου Ποινικού Κώδικα που προώθησε άκαιρα προς ψήφιση στη Βουλή η προηγούµενη κυβέρνηση. Αρθρα τα οποία έχουν προκαλέσει το κοινό περί δικαίου αίσθηµα των πολιτών. Οι απόψεις µας για ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις υπό όρους απολύσεις βαρυποινιτών ή για την κατοχή εκρηκτικών υλών είναι λίγο-πολύ γνωστές.

∆εν θέλω, όµως, σε καµία περίπτωση να προκαταλάβω τις αποφάσεις και την επιστηµονική άποψη των µελών της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, οι οποίοι θα διατυπώσουν τις απόψεις τους στηριζόµενοι στη µακρά τους εµπειρία στις δικαστικές αίθουσες, στην άρτια νοµική τους κατάρτιση και στη συνείδησή τους.

  • Μία από τις µεγάλες «πληγές» της ∆ικαιοσύνης είναι η καθυστέρηση στην απονοµή της. Ποιο είναι το σχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για να «τρέξει» γρηγορότερα η ποινική αλλά και η διοικητική δίκη;

Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προωθήσει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα αποσυµφορήσουν τα δικαστήρια και θα διευκολύνουν την απονοµή της δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχουµε εισαγάγει διατάξεις στον επενδυτικό νόµο που αφορούν κυρίως τα διοικητικά δικαστήρια και διευκολύνουν στην πράξη την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον χώρο της ∆ικαιοσύνης.

Αυτές οι ρυθµίσεις τίθενται ήδη από αύριο στη βάσανο της δηµόσιας διαβούλευσης προκειµένου να περάσουν άµεσα από τη Βουλή.

Στο ίδιο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών απονοµής δικαιοσύνης έχουµε µιλήσει για τη σύσταση ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια, στα οποία εξειδικευµένοι δικαστές θα εκδικάζουν ειδικές υποθέσεις, όπως διαφορές που αφορούν τις επενδύσεις αλλά και την προώθηση εναλλακτικών θεσµών επίλυσης δικαστικών διαφορών, όπως η διαµεσολάβηση. Επιπλέον, προγραµµατίζουµε τη σύσταση ενός Παρατηρητηρίου ∆ικαιοσύνης, το οποίο θα συλλέγει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, δηµιουργώντας ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για να προωθεί τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, όπου παρατηρούνται αρρυθµίες στην έγκαιρη έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

  • Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο οι Ελληνες πολίτες δηλώνουν στις µετρήσεις ότι δεν έχουν εµπιστοσύνη στη ∆ικαιοσύνη. Τι πιστεύετε ότι συνετέλεσε σε αυτό το φαινόµενο και πώς µπορεί να αντιστραφεί;

∆εν είναι λίγες οι φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια που δικαστικοί λειτουργοί προέβησαν σε καταγγελίες για απόπειρες χειραγώγησης της ∆ικαιοσύνης, οι οποίες κλόνισαν την εµπιστοσύνη των πολιτών στην ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Σας θυµίζω πως αυτές οι επώνυµες καταγγελίες έχουν ήδη ενεργοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες της ∆ικαιοσύνης και έχουν πάρει ήδη τον δρόµο της ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης.

  • Υπάρχουν υποθέσεις της προηγούµενης τετραετίας που πιστεύετε ότι πρέπει να ελεγχθούν σήµερα από τη ∆ικαιοσύνη;

∆εν θα κάνω καµία άµεση ή έµµεση υπόδειξη στους δικαστές για υποθέσεις οι οποίες στο παρελθόν έριξαν πολύ νερό στον µύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Από τη θέση που µου εµπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός είµαι αποφασισµένος να διαφυλάξω µε όποιον τρόπο µπορώ το κύρος και την ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης και να µην επιτρέψω την εργαλειοποίηση της δικαστικής εξουσίας για κοµµατική εκµετάλλευση.

Σας διαβεβαιώ πως η κυβέρνηση δεν εµφορείται από ρεβανσισµό και µικροκοµµατική διάθεση. Εάν και εφόσον, όµως, οι δικαστές διαπιστώσουν ευθύνες για υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώµη στο παρελθόν, θα πράξουν το καθήκον τους.

Και, φυσικά, εφόσον υπάρξουν ενδείξεις για εµπλοκή πολιτικών προσώπων, η Βουλή των Ελλήνων θα ασκήσει πλήρως τις αρµοδιότητές της όπως προβλέπονται στο Σύνταγµα και στον Κανονισµό της Βουλής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ