Ζημία ύψους τουλάχιστον 381.578.580 ευρώ, όσο δηλαδή ήταν το συνολικό καταβληθέν τίμημα για τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, προκάλεσε ο Γιάννος Παπαντωνίου στο Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην παραπεμπτική πρόταση του ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος προς το Δικαστικό Συμβούλιο που αποκαλύπτει η Realnews, ο πρώην υπουργός «αν και είχε γνώση, προχώρησε κατά παράβαση των καθηκόντων του στην άμεση, γρήγορη και απρόσκοπτη προώθηση των προσυμβατικών διαδικασιών, στη έγκριση και κατακύρωση του εν λόγω Εξοπλιστικού Προγράμματος ελαττώνοντας την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και προκαλώντας σε βάρος του αντίστοιχη ζημία τουλάχιστον ύψους 381.578.580 ευρώ, όσο και το συνολικό καταβληθέν τίμημα όλου του εξοπλιστικού προγράμματος, δίχως να εξετάσει πριν την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων , κατά την κατάρτιση αυτών, όσο και μεταγενέστερα, καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, οποιαδήποτε άλλη λύση, που να αποφέρει επιχειρησιακό όφελος στο Πολεμικό Ναυτικό, χωρίς ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.» Το «δώρο» του, κατά τον εισαγγελέα, προκειμένου η επίμαχη σύμβαση να υπογραφεί με την εταιρεία THALES NEDERLAND B.V., ήταν τουλάχιστον 2.437.962 ευρώ.

Η διαδρομή του «δώρου»

Ειδικότερα, στην υπ΄ αριθμ. 5/2019 εισαγγελική πρόταση, περιγράφεται μια πολυδαίδαλη διαδρομή, αφενός για να χαθούν τα ίχνη του παράνομου χρήματος , αφετέρου για να «λευκανθεί» αυτό. Αναφέρονται αρχικώς οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές του Χ.Μπεκατώρου, του αποβιώσαντος εκπροσώπου της THALES και συγκεκριμένα οι χρηματικές ροές της εταιρίας προς τραπεζικούς λογαριασμούς αυτού στην Κύπρο και την Ελλάδα. Στη συνέχεια, διαπιστώνονται αναλήψεις μετρητών του δικαιούχου από τους λογαριασμούς του στις τράπεζες: TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟY, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ και ΑSPIS BANK.Ο εισαγγελέας τις συνδέει με αντίστοιχες καταθέσεις μετρητών σε δόσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα του επιχειρηματία Ανδρέα Μπάρδη, φίλου του Γιάννου Παπαντωνίου και συγκατηγορούμενού του. Όπως αναφέρεται , ο Γ.Παπαντωνίου, «προκειμένου να αποκομίσει προσωπικό όφελος από την πράξη της απιστίας,
μεταφέρθηκαν σε αυτόν, μέσω των λογαριασμών του Ανδρέα Μπάρδη, τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα ποσά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκρύπτεται τόσο η φύση των εν λόγω χρηματικών ποσών, όσο και η ταυτότητα του Ιω. Παπαντωνίου, ως τελικού αποδέκτη και πραγματικού δικαιούχου αυτών. Για τον λόγο αυτό, ο Ιωάννης Παπαντωνίου, σε άγνωστο κατά την ανάκριση ακριβή χρόνο, αλλά οπωσδήποτε πριν την 31.7.2002, ενημέρωσε πλήρως τον Ανδρέα Μπάρδη τουλάχιστον σχετικά με το όφελος των 2.437.962 ευρώ το οποίο θα αποκόμιζε ως συνέπεια της ανωτέρω περιγραφόμενης παράνομης συμπεριφοράς του (απιστίας κατ΄ εξακολούθηση).

Αφού του παρέθεσε αναλυτικά τον τρόπο που θα εκταμιεύονταν τα ποσά και την πηγή προέλευσής τους, συναποφάσισαν από κοινού και με τη σύζυγό και συγκατηγορούμενή του Σταυρούλα Κουράκου τα χρηματικά ποσά που θα λάμβανε να μην εισέλθουν διατραπεζικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ανδρέα Μπάρδη, αλλά αρχικώς να κατατεθούν, κυρίως με καταβολή μετρητών, σε αυτούς, ώστε να διακοπεί κάθε σύνδεση με την αρχική τους προέλευση, προκειμένου να καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε πιθανή έρευνα από ελεγκτική αρχή σχετικά με τη νόμιμη ή μη προέλευσή τους.». Για το λόγο αυτό, σημειώνει ο εισαγγελέας, τα εν λόγω χρηματικά ποσά θα κατέθεταν στους λογαριασμούς του Μπάρδη στην Ελλάδα έμπιστα σε αυτόν πρόσωπα, ώστε να μην εμφανίζεται στα σχετικά αποδεικτικά της Τράπεζας ούτε το δικό του  όνομα, ούτε του Γ. Παπαντωνίου, ούτε της Σταυρούλας Κουράκου. «Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα λάμβαναν χώρα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα περισσότερες καταθέσεις μετρητών από τον Ιω. Παπαντωνίου, τα οποία εν συνεχεία με συγκεκριμένη μέθοδο θα ακολουθούσαν την κατωτέρω περιγραφόμενη ροή, ώστε να εμβαστούν σε πρώτη φάση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που ο Ανδρέας Μπάρδης ήδη διέθετε στην Ελβετία, εν συνεχεία δε μέσω αυτών και με τη διενέργεια αλλεπάλληλων, συνεχών και σύνθετων τραπεζικών κινήσεων να καταλήξουν σε άλλους λογαριασμούς, εκ των οποίων ο Ιω. Παπαντωνίου θα λάμβανε τελικώς το ανωτέρω όφελος
του…».

Ο Γιάννος Παπαντωνίου πάντως, που κρίθηκε προφυλακιστέος τον Οκτώβριο του 2018 αμέσως μετά την απολογία του και παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, έως και σήμερα αρνείται όσα του αποδίδονται.

Πηγή: Realnews