Γράφουν οι Λεκκάκου και συνεργάτες

Μόλις χθες, απεστάλη εγκύκλιος υπό τη μορφή εγχειριδίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες των κατά τόπους Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών. Το γραφείο μας κατόπιν ενθουσιασμού που άρχισε να παρατηρείται κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με το παρόν άρθρο οφείλει να τονίσει τα ακόλουθα:
Πράγματι η συγκεκριμένη εγκύκλιος υφίσταται, κύριος στόχος της όμως είναι η επίσπευση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους της εφορίας σε ότι αφορά στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, κινητών πραγμάτων αλλά και ακινήτων καθόσον εφεξής οι κατασχέσεις αυτές αλλά και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών όπως του πλειστηριασμού θα πρέπει και κατόπιν της εγκυκλίου να πραγματοποιούνται σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Ιδίως μάλιστα επί κατασχέσεως ακινήτων η εγκύκλιος προβλέπει τη διενέργεια πλειστηριασμού μετά την παρέλευση 40 ημερολογιακών ημερών, το αργότερο όμως εντός τεσσάρων μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης.
Η εγκύκλιος χαρακτηριστικά απλώς αναφέρει ότι «η ανωτέρω προθεσμία δεν τηρείται εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη, η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται κατά τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων – Φ.Μ.Α., ως πρώτης κατοικίας), ο οποίος θα πρέπει να μνημονεύεται σε σχετική έκθεση του επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό Προϊσταμένου».
Ως εκ των ανωτέρω οφείλουμε να τονίσουμε συμπερασματικά και συγκεντρωτικά ότι οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών συνεχίζονται απρόσκοπτα, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί κινητών πραγμάτων συνεχίζονται απρόσκοπτα και ταχύτερα ενώ και οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων συνεχίζονται και μάλιστα απρόσκοπτα και ταχύτερα εκτός αν το ακίνητο αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία του οφειλέτη και εφόσον πληρούνται κριτήρια σχετικά με την αξία του. Από τα ανωτέρω επίσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εφορία μπορεί να κατασχέσει ακίνητο (ακόμη και την πρώτη κατοικία ευτελούς αξίας) με την εγγραφή του σχετικού βάρους στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο ώστε να μπλοκαριστεί η μεταβίβασή του και απλώς να μην προχωρήσει σε πλειστηριασμό, σημειώνουμε δε ότι ασχέτως της ευδοκίμησης πλειστηριασμών οι οφειλές παραμένουν στο ακέραιο και αυξάνονται λόγω των νομίμων προσαυξήσεων.
Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανεξαρτήτως της αξίας αυτής συνεχίζονται απρόσκοπτα από τράπεζες και αλλοδαπά funds όπως αυτά εκπροσωπούνται στη χώρα μας από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
Όπως έχουμε τονίσει και σε προγενέστερο άρθρο μας, τη δεδομένη χρονική στιγμή πέραν της πάγιας ρύθμισης που προσφέρεται από την εφορία για τη ρύθμιση οφειλών υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών αυτών και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθίσταται δε εφικτή η ευνοϊκή τους ρύθμιση ανεξαρτήτως της κατάρτισης συμφωνίας με τους λοιπούς πιστωτές.
Καθώς μάλιστα κάθε περίπτωση είναι απολύτως ξεχωριστή, η προσφυγή σε εξειδικευμένους νομικούς για τη συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οφειλών κρίνεται επιβεβλημένη.
logo_Lekkakou_transparent_M_1.png