Η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, όπως αποτυπώνεται στο εμπόριο και στην αγορά, δεν είναι η καλύτερη δυνατή ως απότοκο των πολυσχιδών και αλλεπάλληλων κρίσεων που έχουν πλήξει την χώρα μας κατά τα τελευταία έτη, ήτοι της οικονομικής, της υγειονομικής και της ενεργειακής κρίσης. Χαρακτηριστική είναι η κατακόρυφη αύξηση των ακάλυπτων επιταγών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2022 η οποία αγγίζει σε ποσοστό το 112% σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Σε κάθε περίπτωση ελεύθεροι επαγγελματίες και εταιρείες στενάζουν όχι μόνο εξαιτίας των δικών τους οφειλών αλλά και λόγω των χρημάτων που τους οφείλονται. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την πάγια τακτική των περισσότερων εμπόρων να μην διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία ώστε να υποστούν αναγκαστική εκτέλεση διαιωνίζουν και επαυξάνουν το περιγραφόμενο με το άρθρο μας πρόβλημα.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να τονίσουμε την δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης και επί των εταιρικών μεριδίων ιδίως κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών που παρά το γεγονός ότι μετέχουν σε εύρωστες εταιρείες δημιουργούν χρέη στις συναλλαγές τους εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας επ ονόματί τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 που διέπει το καθεστώς των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης προβλέπει ρητά την δυνατότητα κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ κατόπιν αδείας του αρμοδίου δικαστηρίου ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό προβλέπει την μη δυνατότητα μεταβίβασης του τελευταίου. Ανάλογη δυνατότητα δίδεται και από το άρθρο 88 του Ν. 4072/2012 εις ότι αφορά στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες δυνάμει των άρθρων 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ επιτρεπτή δυνάμει του τελευταίου άρθρου καθίσταται και η κατάσχεση ονομαστικών μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Τέλος σε ότι αφορά στις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ), σημειωτέο καθίσταται το άρθρο 262 του Ν. 4072/2012 το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους ατομικούς δανειστές του εταίρου να αιτηθούν την έξοδό του από την εταιρεία ώστε εν συνεχεία να κατασχεθεί η αξία της εταιρικής συμμετοχής.
Τα ανωτέρω μπορεί βεβαίως να προϋποθέτουν ενδελεχή μελέτη και στάθμιση της κάθε περίπτωσης χωριστά η οποία μπορεί να διεξαχθεί μόνο με τη συνδρομή εξειδικευμένων νομικών και οικονομολόγων, καθιστούν όμως βιώσιμη την δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμη και κατά στρατηγικών κακοπληρωτών που στερούνται εμφανών περιουσιακών στοιχείων.

logo_Lekkakou_transparent_M_30.png

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ