Πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών οικοτόπων είναι σε κακή κατάσταση και η αποκατάστασή τους είναι αναγκαία. Το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο κρίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν τώρα μέτρα για την αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των θαλάσσιων και  χερσαίων περιοχών της έως το 2030. Σε μία ιστορική συνεδρίαση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρώτη  νομοθεσία στην ιστορία της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης για την καταπολέμηση τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και  της απώλειας βιοποικιλότητας. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής που εκτιμά ότι η νέα νομοθεσία θα  αποφέρει, συν τοις άλλοις, σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς κάθε ευρώ που επενδύεται θα αποφέρει τουλάχιστον οκτώ  ευρώ. «Η νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας  και ακολουθεί την επιστημονική συναίνεση και τις συστάσεις για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της Ευρώπης. Οι  αγρότες και οι αλιείς θα επωφεληθούν από αυτό και θα εξασφαλίσουν μια κατοικήσιμη γη για τις μελλοντικές γενιές»  δήλωσε ο εισηγητής César Luena (Σοσιαλιστές, Ισπανία). Το επόμενο διάστημα το Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με  το Συμβούλιο για τον τελικό νόμο.Η νομοθεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με την προστασία και την  αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των ωκεανών, όπως διατυπώνεται στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το  Μέλλον της Ευρώπης.