Το Δώρο Πάσχα ή Επίδομα Εορτών Πάσχα, κατοχυρώνεται στην ελληνική έννομη τάξη από την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 19040/1981 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, καθώς και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010.

 • Το επίδομα δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
 • Το ύψος του ανέρχεται στο ½ του μηνιαίου μισθού του εργαζόμενου ή στα 15 ημερομίσθια, ανάλογα με το σύστημα αμοιβής που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση
 • Το δώρο πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους (δήλη ημέρα). Τυχόν καθυστέρηση συνεπάγεται, στο πεδίο του αστικού δικαίου την υπερημερία του εργοδότη και την τοκοφορία της απαίτησης και σε επίπεδο ποινικού και διοικητικού δικαίου τις συνέπειες από τη μη καταβολή δεδουλευμένων (ν. 2336/1995 και ν. 3996/2011).
 • Προϋπόθεση καταβολής ολόκληρου του ποσού είναι η λειτουργία της εργασιακής σχέσης τουλάχιστον από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του εκάστοτε έτους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διακοπεί νωρίτερα, ο μισθωτός διατηρεί δικαίωμα για καταβολή του 1/15 του δώρου για κάθε 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Έτσι, π.χ. εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000, που εργάστηκε από 01-01 έως 21-02, δικαιούται τα 7/15 του δώρου του, δηλαδή 233 €.
 • Το δικαίωμα στο δώρο Πάσχα δεν επηρεάζεται από τυχόν ακυρότητα της εργασιακής σύμβασης.
 • Για τον υπολογισμό του ποσού του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη οι πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές 15 μέρες πριν το Πάσχα (φέτος δηλαδή 09-04) ή την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης, εφόσον αυτή εμφιλοχώρησε.
 • Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται ως μέτρο το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζόμενου, δηλαδή των χρηματικών ποσών που δίδονται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας (επίδομα αδείας, προσαύξηση για κυριακάτικη ή νυχτερινή εργασία και αμοιβή υπερωρίας/ υπερεργασίας εφόσον συμβαίνει τακτικά) και όχι ποσά που τυχόν δίδονται για λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. οδοιπορικά έξοδα.
 • Ο μερικώς απασχολούμενος μισθωτός δικαιούται μεν το δώρο Πάσχα, αλλά μειωμένο αναλόγως με τη διάρκεια της απασχόλησής του.
 • Το δώρο Πάσχα υπόκειται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές.
 • Το δώρο Πάσχα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμψηφισμού με ανώτερες των νομίμων συμβατικές αποδοχές, αλλά απαιτείται προηγούμενη ειδική, γραπτή συμφωνία προς τούτο.
 • Το δώρο Πάσχα αποτελεί μισθολογική παροχή, με όλες τις συνέπειες που αυτό έχει για την απαγόρευση κατάσχεσης, συμψηφισμού, εκχώρησης κτλ.

Πηγή: dikigorosergatologos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ