Την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 13η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum, της πρωτοβουλίας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος που στόχο έχει να φέρει κοντά εταιρείες που δηλώνουν ότι ασπάζονται και εφαρμόζουν τις αρχές τις διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στο σύνολο της δράσης τους.

Η εκδήλωση είχε θέμα «Στρατηγικές για Ασφαλή και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Deloitte Greece, μέλους του Business Integrity Forum.

Τα θέματα που συζητήθηκαν εστίασαν σε θέματα σύγχρονου επιχειρείν και στον οικονομικό αντίκτυπο του τρίτου τομέα που δραστηριοποιείται ανάμεσα στο κράτος και την αγορά.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Greece, κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι, η ενίσχυση της ακεραιότητας σε εταιρικό επίπεδο είναι πράξη συνεχούς βελτίωσης. Υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις των νεότερων γενεών εργαζομένων, των πελατών και των επενδυτών για κοινωνική συνεισφορά και διαφάνεια. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ενσωματώσουμε την ακεραιότητα στο εταιρικό DNA και την κουλτούρα μας. Ταυτόχρονα, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις προηγμένες τεχνολογίες για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου πληροφοριών, την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Προτάσεις για την Καταπολέμηση της Απάτης», οι ομιλητές αναφέρθηκαν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση της. Η κανονιστική συμμόρφωση είναι αυτή που θέτει τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας με ελέγχους σε περιοδική βάση και δειγματοληπτικά, κυρίως εκεί που ελλοχεύει μεγάλο ρίσκο. Επιπλέον, οι εσωτερικοί δίαυλοι αναφοράς (whistleblowing channels) συνδράμουν στον εντοπισμό προβλημάτων και κατ’ επέκταση στην επίλυσή τους. Η απάτη εξελίσσεται και ακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη για το λόγο αυτό απαιτείται εγρήγορση από τις εταιρείες.

Η δεύτερη ενότητα με θέμα «Μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα» έδωσε το στίγμα για τις εξελίξεις στη χώρα μας. Συζητήθηκε η επανάσταση των επενδύσεων που αναμένεται να γίνει εκτός Ευρώπης, καθώς η τελευταία παραμένει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, τονίστηκε ότι το επενδυτικό κλίμα έχει αλλάξει, με μια τάση άντλησης κεφαλαίων από άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι οικονομίες ανά τον κόσμο αναμένεται να παρουσιάσουν ισχυρή ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, μέσω της στήριξης πρωτοβουλιών για νέες ισχυρές επενδύσεις.

Στην τρίτη ενότητα με θέμα «Ο Ρόλος των κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελληνική οικονομία» οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις δράσεις και την εξέχουσα σημασία που διαδραματίζουν τα κοινωφελή ιδρύματα στην οικονομία της χώρας. Τα εν λόγω ιδρύματα στην Ελλάδα συνδράμουν μεταξύ άλλων  την κοινωνία των πολιτών, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την παιδεία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η οικονομική διάσταση της συνεισφοράς τους στην οικονομία διαφαίνεται ενδεικτικά στην αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και στη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική κρίση που ταλάνισαν τη χώρα για περίπου μια δεκαετία, «βάζοντας πλάτη».