Γράφει ο Μάριος Χριστοδούλου

Τα υψηλότερα ποσοστά εμπρόθεσμων πληρωμών με ποσοστό πάνω από 86% εμφανίζουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον χάρτη φορολογικής συμμόρφωσης της ΑΑΔΕ.
Αντιθέτως τις χαμηλότερες επιδόσεις στις πληρωμές των φόρων παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα με τον δείκτη να κινείται στο 74,19%.
Ωστόσο 9 στους 10 φορολογούμενους ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους στην Εφορία.
Μέχρι το Σεπτέμβριο είχε εισπραχθεί το 83,31% των ετήσιων εσόδων του ΦΠΑ, το 85,17% των εσόδων του ΕΝΦΙΑ, το 81,82% των εσόδων του φόρου εισοδήματος και το 73,35% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Τα υψηλά ποσοστά εισπραξιμότητας τροφοδότησαν το πλεόνασμα στα φορολογικά έσοδα του δημοσίου στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την έκθεση της ΑΑΔΕ για την εξέλιξη και τη διακύμανση των φορολογικών εσόδων έξι από τις επτά κύριες κατηγορίες φόρου, παρουσιάζουν θετική μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η συνολική αύξηση κατά 6,9 δις. ευρώ η κατά 20,49% αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τον φόρο εισοδήματος καθώς και τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας.

Αναλυτικότερα:

Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: Από τα 2,733 δις. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν στο 9ηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 2,354 δις. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 86,16%. Το Σεπτέμβριο από τα συνολικά 580,96 εκ. ευρώ εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα 518,26 εκ. ευρώ ή το 89,21%.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 9μηνο σε 74,19% καθώς από τα συνολικά 2,203 δις. ευρώ οι φορολογούμενοι πλήρωσαν 1,634 δις. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν τρία στα δέκα ευρώ του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έμειναν απλήρωτα με αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τον Σεπτέμβριο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης έφτασε στο 76,08% καθώς οι φορολογούμενοι πλήρωσαν 518,26 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 580,96 εκ. ευρώ.

ΦΠΑ: Από τα 10,066 δις ευρώ το δημόσιο εισέπραξε τα 8,627 δις. ευρώ δηλαδή το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 83,35%. Το Σεπτέμβριο το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί ανέρχονταν σε 995,76 εκ. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα δημόσια ταμεία ήταν 872,60 εκ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η ο δείκτης εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε στο 87,63%.

Φόρος ακίνητης περιουσίας: Η εισπραξιμότητα στο 9μηνο ανήλθε σε 76,41% καθώς από τα 2,δις. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί πληρώθηκαν τα 1,528 δις. ευρώ. Το Σεπτέμβριο το ποσό που κατέβαλαν οι φορολογούμενοι ανήλθε σε 178,64 ευρώ την ώρα που η συνολική οφειλή ήταν ύψους 224,67 εκ. ευρώ, δηλαδή το 79,51% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.