Σε συνέχεια της από 28-12-2023 ανακοίνωσης της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αδυναμίας πρόσβασης στους χώρους του Αρχείου από 8-1-2024 λόγω έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου του Σ.τ.Ε., σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

– Για αντίγραφα αποφάσεων, διαταγμάτων, αναστολών κ.λπ. θα απευθύνεστε στο γραφείο 208 στον κ. Νικόλαο Λέλη (2130357637),

– Για επικυρώσεις παλαιών αποφάσεων θα απευθύνεστε στο γραφείο 208 και για επικυρώσεις μη αρχειοθετημένων αποφάσεων στις αρμόδιες γραμματείες,

– Επιστροφή παραβόλου, σχετικά των φακέλων και απόγραφα θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τον μήνα Μάϊο.