Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σεβασμός ιδιωτικής ζωής) στο πλαίσιο της υπόθεσης Μάργαρη κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 36705/2016).
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η προσφεύγουσα συνελήφθη το έτος 2015 για φερόμενα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με απάτη και πλαστογραφία.
Το κρίσιμο ζήτημα της υπόθεσης εν προκειμένω, αποτελεί η νομιμότητα της εκ μέρους του Εισαγγελέα της δημοσίευσης φωτογραφιών και άλλων προσωπικών στοιχείων επτά εκ των κατηγορουμένων –μεταξύ των οποίων και η κ. Μάργαρη – στον Τύπο, για περίοδο έξι μηνών μετά την απαγγελία του κατηγορητηρίου τους.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η Αστυνομία ζήτησε από τον Εισαγγελέα τη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών των κατηγορουμένων σύμφωνα με το άρθρο 2 (β) και το άρθρο 3 § 2 του Ν. 2472/97 προκειμένου να προστατευθεί η κοινωνία από παρόμοιες ενέργειες, και να διερευνηθεί εάν υπήρχαν και άλλες υποθέσεις στις οποίες είχαν συμμετάσχει οι κατηγορούμενοι.
Στηριζόμενη στο άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και στο άρθρο 13 (δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η κ. Μάργαρη διαμαρτυρήθηκε για τη δημοσίευση φωτογραφίας και λοιπών προσωπικών της δεδομένων στον Τύπο, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος της.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, πράγματι, παραβιάζεται το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, η δε διαπίστωση της παραβίασης αυτής κρίθηκε ότι συνιστά από μόνη της επαρκή δίκαιη ικανοποίηση της αιτούσας.
Μεταξύ άλλων, το δικαστήριο σημείωσε ότι η παρέμβαση στο δικαίωμα της προσφεύγουσας στον σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής που προκλήθηκε από την εισαγγελική διάταξη και την ανακοίνωση της αστυνομίας δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένες στη συγκεκριμένη υπόθεση και, παρά το περιθώριο εκτίμησης του εθνικού δικαστηρίου σε τέτοια ζητήματα, ήταν δυσανάλογη με τους θεμιτούς επιδιωκόμενους στόχους.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο echr.coe.int