Πρόγραμμα Επιμορφωτικού σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με θέμα «Η εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου από τον Διοικητικό Δικαστή. α) Έννοια της δικονομικής αυτονομίας και οι πρακτικές εφαρμογές στη διοικητική δίκη β) Εφαρμογή και αρχές ερμηνείας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. γ) Ο θεσμός της προδικαστικής παραπομπής – Παρουσίαση πρόσφατων προδικαστικών παραπομπών από εθνικά δικαστήρια»

Πρόγραμμα Σεμιναρίου – Δείτε εδώ