Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα προστατευτούν οι πολίτες της Ευρώπης από τους δυνητικούς κινδύνους; Για να διασφαλιστεί μια ανθρωποκεντρική και ηθική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ευρωβουλευτές των επιτροπών Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (LIBE) ενέκριναν σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για τους πρώτους κανόνες διαφάνειας και διαχείρισης κινδύνου. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επιβλέπονται
από ανθρώπους, να είναι ασφαλή, διαφανή, ανιχνεύσιμα, χωρίς διακρίσεις και φιλικά προς το περιβάλλον, σημειώνουν τώρα οι
ευρωβουλευτές, ζητώντας έναν ενιαίο ορισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορεί να ισχύει για τα σημερινά και τα μελλοντικά
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. «Είναι ζωτικής σημασίας να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ανάπτυξη της Τεχνητής
Νοημοσύνης, να καθορίσουμε τον τρόπο που η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τις εξαιρετικές αλλαγές που ήδη συμβαίνουν, καθώς και να κατευθύνουμε την πολιτική συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε ο εισηγητής Brando Benifei
(Σοσιαλιστές, Ιταλία). Προτού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή του νόμου, η διαπραγματευτική εντολή πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη σχετική ψηφοφορία να αναμένεται στην ολομέλεια του Ιουνίου. Εφόσον εγκριθούν, αυτοί θα είναι οι πρώτοι κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο.