Μετά την παροχή της e-εξουσιοδότησης και e-υπεύθυνης δήλωσης, σύντομα αναμένεται οι Ελληνες να γίνουν μάρτυρες της e-ταυτοποίησής τους (eID). Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν πολύ σύντομα να υλοποιούν πράξεις, όπως, π.χ., είναι η υπογραφή συμβολαίων, η έκδοση πιστοποιητικών, η μεταβίβαση τίτλων κ.ο.κ.

Οι συναλλαγές μάλιστα θα μπορούν να γίνονται από απόσταση και χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. H ταυτοποίησή του, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, θα γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διενεργείται υπό αυστηρούς όρους.

Η εφαρμογή του νέου μοντέλου ταυτοποίησης από απόσταση δεν αναμένεται να καθυστερήσει. Η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδειξε ότι βιάζεται. Η σχετική διαδικασία που προβλέπεται σε κανονισμό Ευρωπαϊκού Κανονισμού (Ε.Ε.) 914/2014, ενεργοποιήθηκε μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 20 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α΄ 68). Μάλιστα, το υπουργείο μέσω της ΕΕΤΤ έδωσε μικρό περιθώριο χρόνου, μιας εβδομάδας, για τη δημόσια διαβούλευση η οποία και έληξε στις 15 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλες έξι χώρες της Ε.Ε. που έχουν ενεργοποιήσει τις συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού της Ε.Ε. σχετικά με την απομακρυσμένη ταυτοποίηση. Για τη χώρα μας ωστόσο, ο καταλύτης ήταν η πανδημική κρίση του κορωνοϊού και η απόφαση διενέργειας όλων των συναλλαγών της πύλης gov.gr μέσω των κωδικών Taxisnet.

Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ σύντομα αναμένεται να αποτελέσει εισήγηση προς τον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να υπογράψει την τελική υπουργική απόφαση της υλοποίησης του μέτρου.

Στη διαβούλευση, εκτός από τους συνήθεις παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών ταυτοποίησης (Mellon Technologies, Inform Lykos, Adacom) συμμετείχαν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, ο ΟΤΕ και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Συνολικά 12 φορείς συμμετείχαν στη σχετική διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕΤΤ προέκρινε το μοντέλο της τηλεδιάσκεψης χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο αξιόπιστο μέσο αναγνώρισης και ταυτοποίησης ενός ενδιαφερομένου. Δηλαδή, θα υπάρχει μεσολάβηση ανθρώπου στην άλλη άκρη που θα κρίνει αν το πρόσωπο που ζητεί την ταυτοποίηση είναι όντως ο κάτοχος του νομιμοποιητικού εγγράφου (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που ζητεί τη συναλλαγή.

Ο άλλος τρόπος είναι με τη λεγόμενη «δυναμική selfie», όπου ενδιαφερόμενος αποστέλλει μια φωτογραφία και στην άλλη άκρη ένας άνθρωπος ή ένας υπολογιστής εξετάζει μέσω αλγορίθμων τα γεωδυναμικά στοιχεία της φωτογραφίας και τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Η χρήση της τηλεδιάσκεψης, λένε οι ειδικοί, οδηγεί στην ταυτοποίηση πέραν πάσης αμφιβολίας, ενώ μπορεί να αποτρέψει τυχόν συναλλαγές είτε υπό την επήρεια ουσιών ή ακόμη και μέσω απειλής. Μάλιστα, ένα πρόσωπο μπορεί να διακριβωθεί περαιτέρω και με περαιτέρω ερωτήσεις που άπτονται των προσωπικών ενδιαφερόντων του προς ταυτοποίηση προσώπου (π.χ. αγαπημένοι προορισμοί, αγαπημένα πρόσωπα κ.λπ.).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνεται σε ένα περιβάλλον υψηλής ασφάλειας, η μετάδοση θα είναι από άκρο σε άκρο κρυπτογραφημένη, ο ενδιαφερόμενος θα (προ)συμπληρώνει τα στοιχεία του σε μια ηλεκτρονική φόρμα, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιεί εκτός από τους κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία, έναν κωδικό μιας χρήσης που θα του αποστέλλεται στη διάρκεια της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ταυτοποίησης θα φυλάσσεται για αρκετά χρόνια, πιθανώς πάνω από πέντε.

Πηγή: Καθημερινή