ΔΠρ Κοζάνης (Μον.) Α518/2022: Επιβολή προστίμου ποσού συνολικού ύψους 1.500 ευρώ για 4 παραβάσεις μη επισύναψης υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 σε δύο συμβολαιογραφικά έγγραφα και μία παράβαση περί μη επισύναψης προσήκοντος πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 54Α ν. 4174/2013)

Επιβολή του προστίμου ανεξαρτήτως του εάν η παράβαση αυτή επηρεάζει την φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και συνεπάγεται την επιβολή μειωμένου φόρου, ούτε εάν το Δημόσιο υφίσταται οικονομική ζημία – Αναδρομική εφαρμογή της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης.
Η ανωτέρω αρχή δεν έχει πεδίο εφαρμογής όταν ο νεότερος νόμος περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων είτε δεν είναι συγκρίσιμος με τον προηγούμενο είτε συνδέεται αναπόσπαστα με τη θέσπιση νέου, ουσιωδώς διαφορετικού κανονιστικού πλαισίου, ώστε να μην απηχεί διαφορετική εκτίμηση του νομοθέτη ως προς τον πρόσφορο και αναγκαίο χαρακτήρα των κυρώσεων που προβλέπονταν υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.

Η εν λόγω αρχή εξετάζεται από το δικαστήριο της προσφυγής όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνον κατόπιν προβολής (με το δικόγραφο της προσφυγής ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων προσφυγής) αντίστοιχου λόγου από τον προσφεύγοντα, ο οποίος βαρύνεται να επικαλεσθεί την εν λόγω αρχή κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προσδιορίζοντας τη νεότερη ρύθμιση, η οποία άγει, κατά τους ισχυρισμούς του, σε ελαφρύτερη γι’ αυτόν κύρωση, ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής του (ΣτΕ 2691/2019 7μ.) – Δέχεται εν μέρει την προσφυγή – Τροποποιεί την προσβαλλόμενη απόφαση και περιορίζει το πρόστιμο (πηγή: adjustice.gr)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ