Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για άρνηση Δ.Ο.Υ. να του επιστρέψει το παράβολο που είχε καταβάλει για την κατάθεση ένδικου βοηθήματος, λόγω παραγραφής, παρά το ότι η υπόθεση ευδοκίμησε. 

Συγκεκριμένα, η Δ.Ο.Υ. υποστήριξε ότι πρόκειται για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, και συνεπώς υπόκειται σε τριετή παραγραφή από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, χρονικό διάστημα που είχε εν τω μεταξύ παρέλθει.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, επεσήμανε ότι η απόδοση του δικαστικού παραβόλου δεν εντάσσεται στην έννοια της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Και τούτο διότι δεν πρόκειται για ποσό μη οφειλόμενο κατά την καταβολή του (χωρίς νόμιμη αιτία), αφού η πληρωμή δικαστικού παραβόλου είναι υποχρεωτική κατά την κατάθεση ενδίκου βοηθήματος και προϋπόθεση του παραδεκτού, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 277 ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»). Επιπλέον, δεν πρόκειται για ποσό που καταβλήθηκε για αιτία που δεν επακολούθησε, αφού η αντίστοιχη υπόθεση εκδικάστηκε.

Η Αρχή τόνισε ότι, αντιθέτως, πρόκειται για νομοθετικά προβλεπόμενη περίπτωση απόδοσης του παραβόλου σε αυτόν που το κατέβαλε στην περίπτωση ευδοκίμησης του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Συνεπώς, όσον αφορά την παραγραφή της αντίστοιχης αξίωσης, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρα 140 παρ. 1 και 141 ν. 4174/2013).

Επομένως, η παραγραφή της αξίωσης είναι πενταετής, και εκκινεί από το τέλος του έτους έκδοσης της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου. Με τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη συντάχθηκε εγγράφως και η αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Εσόδων και Επιστροφών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προχώρησε στην επιστροφή του παραβόλου. (πηγή synigoros.gr)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ