Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, κατά την οποία ο κ. Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε το θέμα «Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας το έτος 2022» και ο κ. Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας το θέμα «Νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με την εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων».