Ο πανελλήνιος διαγωνισμός για την απόκτηση της άδειας του Δικηγόρου καθιερώθηκε με το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη β΄ εξεταστική περίοδο του έτους 2015.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει αποκλειστικά γραπτές εξετάσεις, επί πρακτικών θεμάτων, στα ακόλουθα πέντε μαθήματα:

1) «Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία»,

2) «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία»,

3) «Εμπορικό Δίκαιο»,

4) «Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία», και

5) «Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας».

Στη δέκατη (ι΄) έκδοση παρατίθενται -ελαφρώς επεξεργασμένα- τα θέματα εξετάσεων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων, όλων των εξεταστικών περιόδων, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου διαγωνισμού (21-23 Ιουνίου 2019).

Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται και ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων, τις οποίες επιμελήθηκαν, ανά μάθημα, οι εξής:

1) η Γενική Γραμματέας της ΕΑΝΔΑ, Μαρία Αγγελή, στο Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία. 2) ο αν. Σύμβουλος του ΔΣΑ, τ. Αντιπρόεδρος της ΕΑΝΔΑ, Βενιαμίν Μπατής, στο Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία. 3) ο Δικηγόρος Αθηνών, Διογένης Πανάγαρης, στο Εμπορικό Δίκαιο. 4) ο Σύμβουλος του ΔΣΑ, Σωτήρης Διαμαντόπουλος, στο Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία. 5) ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΕΑΝΔΑ, Ιωάννης – Μαρίνος Καταγάς, στον Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Σύμβουλος ΔΣΑ, τ. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων.

«Ενδεικτικές» απαντήσεις σημαίνει ότι εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων, χωρίς να είναι απαραίτητα οι απολύτως ή οι μόνες ορθές, ούτε βέβαια οι μόνες αποδεκτές στο πλαίσιο της διόρθωσης των γραπτών.

Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις που υπήρχαν ουσιώδεις διχογνωμίες, ζητήθηκε, όπου ήταν εφικτό, και η γνώμη Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, που έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Προς αποφυγή συγχύσεων λόγω των διαρκών αλλαγών της νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, οι απαντήσεις δόθηκαν με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα θέματα εξετάσεων του παλαιού συστήματος, καθώς αυτά έχουν καταστεί απαρχαιωμένα και δεν παρουσιάζουν πλέον εκπαιδευτική χρησιμότητα.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων του τρέχοντος διαγωνισμού (Α΄ 2019), προκειμένου να μη δημιουργηθεί άσκοπο άγχος στους υποψηφίους δικηγόρους που συμμετείχαν σε αυτόν και αναμένουν τα σχετικά αποτελέσματα.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Θέματα εξετάσεων