Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο 27.2.2021, κάλεσε τους δικηγόρους” να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που παραβιάζει τους κανόνες και τις αρχές της ποινικής διαδικασίας” τονίζοντας ότι “τηλεοπτικές δίκες με την συμμετοχή δικηγόρων δεν είναι νοητές και δεν συνάδουν με το επιβαλλόμενο ήθος και το έργο του δικηγόρου” ενώ απευθυνόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε να επανέλθει “η δυνατότητα  αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου από τους Δικηγορικούς Συλλόγους 

Ολόκληρη η δήλωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

” Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι ότι οι ίδιοι, οι δικηγόροι, οφείλουν, πρωτίστως,  να προασπίζουν και να διαφυλάττουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, επιδεικνύοντας  υψηλού επιπέδου επαγγελματική συμπεριφορά  και καταξιώνοντας τον δικηγόρο και το έργο του στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου.

Η δημοσιότητα, που λαμβάνουν υποθέσεις με υψηλό κοινωνικό ενδιαφέρον,  ιδίως στο χώρο του ποινικού δικαίου, είναι εύλογη. Οι δικηγόροι όμως,  ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης , υποχρεούνται  να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που παραβιάζει τους κανόνες και τις αρχές της ποινικής διαδικασίας, όπως η μυστικότητα της προδικασίας και το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου.

Τηλεοπτικές δίκες ,  και ιδίως με τη συμμετοχή δικηγόρων, δεν είναι νοητές.

Όπως είναι γνωστό, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν έμειναν και δεν θα μείνουν απαθείς  σε συμπεριφορές που θίγουν το δικηγορικό λειτούργημα, παραβιάζουν τη δεοντολογία και δεν συνάδουν με το επιβαλλόμενο ήθος και το έργο του δικηγόρου.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει επισημάνει ήδη τις αστοχίες των ρυθμίσεων του ν. 4745/2020, με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα Δικηγόρων και καταργήθηκε η δυνατότητα  αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και έχει ζητήσει  ήδη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επανέλθει το καθεστώς της δυνατότητας αυτεπάγγελτης δίωξης, ώστε να κινείται άμεσα η σχετική πειθαρχική διαδικασία .”