Στις εποχές υπερχρέωσης που βιώνουμε πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ανακαλύψει κανείς ελληνική οικογένεια που να μην έχει εμπλακεί σε τραπεζικό δανεισμό. Επιπρόσθετα χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν έχουν ποτέ τους λάβει χρήματα εξαιτίας τραπεζικού δανείου έχουν θέσει την υπογραφή τους ως εγγυητές σε συμβάσεις δανείων προς διευκόλυνση συγγενών, φίλων, συναδέλφων και συνεργατών. Άραγε μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να απαλλαχθούν από το βάρος των εγγυήσεων όταν οι πρωτοφειλέτες εκμεταλλεύονται την κατάσταση σε βάρος τους ή όταν τα τραπεζικά ιδρύματα επαναπαύονται λόγω της παροχής της εγγυήσεώς τους; Την απάντηση στο ερώτημα δίνει με σαφή τρόπο η διάταξη του άρθρου 862 του Αστικού Κώδικα.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 862 του Αστικού Κώδικα ο εγγυητής ελευθερώνεται εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Σημειώνεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που ο εγγυητής έχει παραιτηθεί συμβατικώς από τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 862 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με την πάγια νομολογία η παραίτηση του αυτή δεν είναι έγκυρη σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας της τράπεζας, κάτι εξαιρετικά σύνηθες στην Ελλάδα.
Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 862 του Αστικού Κώδικα συντρέχει όταν τα τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν σε συνεχόμενες ρυθμίσεις και επιμηκύνσεις των δανείων κατόπιν συνάψεων συμφωνητικών με τον πρωτοφειλέτη χωρίς όμως να απαιτούν την παροχή εξασφαλίσεων και χωρίς να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες ή ακόμη και όταν ακόμη και μετά τη μεταφορά του δανείου σε οριστική καθυστέρηση καθυστερούν επί έτη να καταγγείλουν ή και να επιδικάσουν την απαίτηση με αποτέλεσμα την διόγκωση της οφειλής εκ του δανείου άρα και του βάρους που έχει αναλάβει ο εγγυητής. Η πτώχευση επίσης του πρωτοφειλέτη ή ακόμη και μία πραγματική κατάσταση προσομοιάζουσα σε πτώχευση όπως η μη ύπαρξη ρευστότητας και ταμειακών διαθέσιμων κεφαλαίων δύναται να ενεργοποιήσει το επίμαχο άρθρο 862 του Αστικού Κώδικα.
Καθώς δεν είναι δυνατόν στο παρόν άρθρο να εξαντληθεί νομικά το ζήτημα, ας απευθύνουμε μία έκκληση στους εγγυητές που θα διαβάσουν το άρθρο μας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένους νομικούς και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας ώστε να μην διαιωνίζεται το βάρος που αναλάβατε χωρίς την δική σας ευθύνη.

logo_Lekkakou_transparent_M_5.png

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ