Ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου 2022 το νέο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακά Δικαστικά Συστήματα & Τεχνοηθική» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το εν λόγω πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ εισάγει την καινοτομία της διεπιστημονικής συσχέτισης των Ψηφιακών Συστημάτων Δικαιοσύνης με την Τεχνοηθική, που αποτελει κορυφαία τάση διεθνώς.

Περιγραφή 

Εδιικότερα, το πρόγραμμα παρέχει, αρχικά, μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας η οποία διέπει την λειτουργία και τους σκοπούς των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα δικαστήρια και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, καθώς και των νομοθετικών προβλέψεων που υπάγονται στους οικείους κώδικες όπως ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και άλλοι.
Στη συνέχεια, γίνεται διδασκαλία ζητημάτων πληροφορικής που αφορούν τόσο τεχνοκρατικά όσο και ουσιαστικά (δηλαδή κατάλληλα προς τις δικαστικές διεργασίες αλλά και δεοντολογικά καλυμμένα) ζητήματα.
Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση από πληροφορικής και τεχνολογικής σκοπιάς των πληροφορικών αυτών συστημάτων του δικαστικού συστήματος, του σχεδιασμού, της διαχείρισης αλλά και της υλοποίησής τους. Τέλος, αναλύονται θέματα που έχουν να κάνουν με σύγχρονους προβληματισμούς περί της τεχνοηθικής, του κώδικα δεοντολογίας λειτουργίας των συστημάτων καθώς και βασικών αρχών που διέπουν την στρατηγική και ορθή λειτουργία τους κατά την ηθική τεκμηρίωσή τους.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του διεπιστημονικού προγράμματος (Νομική/ Πληροφορική/ Φιλοσοφική) είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται με τον τομέα της Δικαιοσύνης και έχουν εφαρμογή στα Δικαστήρια, τους δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους και το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ..Δ.Δ.Υ. – Π.Π και Δ.Δ) αλλά και άλλα δικαστικά συστήματα που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και διασυνοριακά και τελούν υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το πρόγραμμα εστιάζει τόσο στους τρόπους χρήσης των συστημάτων αυτών όσο και στον αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας και στην (τεχνο)ηθική της καλής χρήσης που τα πλαισιώνουν. Συνολικά, η δομή του προγράμματος αποβλέπει στην προαγωγή της καλής λειτουργίας των δικαστικών συστημάτων, στη διαφύλαξη των δεδομένων που διακινούνται ηλεκτρονικά και, γενικότερα, στην ηθική τεκμηρίωση και προσαρμογή προς μια δεοντολογία της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα, αφενός παρουσιάζει και αναλύει τις διευκολύνσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε θέματα δικαστικής διαχείρισης, αφετέρου θέτει το πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας στην ηλεκτρονική εργασία και ιδιαίτερα στον διαδικτυακό κόσμο.

1 Δικαστικά συστήματα και ψηφιακά μέσα στη δικαιοσύνη
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Μελίδης Δημήτρης 

2 Τεχνοηθική και Ηθική Ψηφιακών Συστημάτων

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Μελίδης Θεοφάνης

3 Πληροφορική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Γουλές Αλέξανδρος

coursesDetailSlide1.png
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος στο site Πανεπιστημίο Αθηνών – ΚΕΔΙΒΙΜ εδώ:

https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1156

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ