Γράφει ο Μάριος Χριστοδούλου

Το κουβάρι των προστίμων για παραβάσεις που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις ξετυλίγει ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατατέθηκε για κύρωση στη βουλή και η κωδικοποίηση του ήταν στη λίστα με τα 22 προαπαιτούμενα – ουρές για την τελευταία δόση των 750 εκατ. ευρώ από τον ESM.
Με τον νέο Κώδικα καθορίζονται τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που αφορούν την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης, παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ, τους παρακρατούμενους φόρους, την παρεμπόδιση ελέγχου, την υπόθαλψη και τη συνέργεια σε οικονομικά εγκλήματα.
Το σχετικό νομοσχέδιο που αποτελεί νομοθετική κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων αποσκοπεί:

  • Στην απόδοση των κωδικοποιούμενων διατάξεων με πιο εύληπτο και συστηματικό τρόπο, ώστε να είναι σαφές το νόημα των κανόνων που εισάγει.
  • Στην άρση νοηματικών και ορολογικών ασυνεπειών.
  • Στην αποκάθαρση του περιεχομένου μέσω της απαλοιφής των ανενεργών ρυθμίσεων.
  • Στην εναρμόνιση με τη λοιπή φορολογική νομοθεσία και με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με την επικαιροποίηση των διατάξεων του Κώδικα ξεκαθαρίζει το τοπίο στα πρόστιμα που είχε θολώσει στην πάροδο ετών από την πληθώρα των διατάξεων που έμπαιναν σφήνα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα χάος.

Πρόστιμα

Από τα βασικότερα πρόστιμα που επιβάλλονται σήμερα από τις φορολογικές αρχές αφορούν υποθέσεις υποβολής εκπρόθεσμων και ανακριβών δηλώσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

1 Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις: Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, 250 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος υποχρεούνται ντα τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο σε περίπτωση:

  • Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
  • Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

2 Ανακριβείς χρεωστικές δηλώσεις: Σε περίπτωση έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (πχ κατόπιν ελέγχου) λόγω ανακρίβειας δήλωσης οφείλεται πρόστιμο ως εξής:

  • 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση
  • 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση
  • 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

Ειδικά για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους το πρόστιμο ανέρχεται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

3 Εκπρόθεσμη χρωστική δήλωση μετά από εντολή ελέγχου: Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) χρεωστική δήλωση, μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών (και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου) οφείλεται ομοίως το ανωτέρω πρόστιμο. Ωστόσο, το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών. Η μείωση δεν ισχύει για τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

4 Τόκος: Σε όλες τις περιπτώσεις που λόγω της εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται φόρος, επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ