Ο πληθωρισμός και τα μέτρα αντιμετώπισής του κυριάρχησαν στη συζήτηση των ευρωβουλευτών με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde.

Οι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών απαιτεί πολύ στενό συντονισμό της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής, δεδομένου ότι η παραδοσιακή νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις αιτίες των σημερινών πληθωριστικών πιέσεων, που βρίσκονται κυρίως στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Πρόσθεσαν επίσης ότι η ΕΚΤ έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας και δεν θα επηρεάσει τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα.

Στο κείμενο των συστάσεων που ενέκρινε η ολομέλεια σημειώνεται
ότι η ΕΚΤ πρέπει να δώσει έμφαση και στους λεγόμενους δευτερεύοντες στόχους όπως η οικονομική ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον τονίστηκε ότι μόνο δύο μέλη του Εκτελεστικού και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες και ότι η ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων εξακολουθεί να
κυριαρχεί στην οργανωτική δομή της ΕΚΤ. Το κείμενο των
συστάσεων σημειώνει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί
η διαφάνεια και η λογοδοσία της ΕΚΤ. Τα εργαλεία της
ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι αναποτελεσματικά δεδομένου ότι ο πληθωρισμός προέρχεται από τα προβλήματα εφοδιασμού στην αγορά ενέργειας
και από την εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα, σχολίασε ο Rasmus Andresen (Πράσινοι, Γερμανία), συντάκτης του κειμένου των συμπερασμάτων.