Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών διαχρονικά δρα και λειτουργεί με γνώμονα την διασφάλιση του κύρους και του ρόλου της Δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, επιδιώκει τη διαρκή συνεργασία με τα Δικαστήρια και τις δικαστικές ενώσεις (Άρθρο 3 περ. δ’ Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΑΝΔΑ). Σέβεται, λοιπόν, απόλυτα τη νομολογία των Δικαστηρίων τα οποία είναι τα μόνα αρμόδια όργανα να αποφαίνονται επί των υποθέσεων που εισάγονται σε αυτά. Συνεπώς, ως ΕΑΝΔΑ, δεν θα σχολιάσουμε το κείμενο της απόφασης της ΟλΑΠ αναφορικά με τη νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων σε βάρος των δανειοληπτών και δη από την στιγμή που η εν λόγω απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί.

Ωστόσο, κατόπιν της από 26/1/2023 συνεδρίασης της ΟλΑπ για το εν λόγω ζήτημα προκαλούνται σημαντικά ερωτήματα: 1) Πώς και γιατί διέρρευσε το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου; 2) Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων επί αναιρέσεων εκδίδεται χρόνια μετά την συζήτηση και για τη συγκεκριμένη απόφαση αρκούσαν 14 μόλις ημέρες;

Τα ως άνω ερωτήματα είναι κρίσιμα και χρήζουν απάντησης, ιδίως σε μία εποχή που η εμπιστοσύνη του πολίτη στην Δικαιοσύνη ολοένα και μειώνεται. Πέραν τούτου, όμως, είναι και πλήρως αντίθετο στο νομικό μας πολιτισμό, η κρίση του φυσικού δικαστή να επιχειρείται να επηρεάζεται από μία διαρροή, ιδίως σε τέτοιου είδους υποθέσεις που εκδικάζονται καθημερινά στα δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι ο φυσικός δικαστής θα κρίνει ελεύθερα και επί του κρινόμενου θέματος όπως το έπραττε έως και σήμερα με μοναδικό γνώμονα το Σύνταγμα και τους Νόμους. Υπενθυμίζουμε δε ότι Δικαστές όπως οι κύριοι Τερτσέτης και Πολυζωίδης υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.

Τέλος, ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης και νέα γενιά δικηγόρων καλούμαστε να υπερασπιστούμε τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι προφανές ότι ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα, όπως αυτό των κόκκινων δανείων δεν επιλύεται με δικονομικούς ισχυρισμούς, αλλά με μία γενναία νομοθετική πρωτοβουλία. Συνεπώς, δηλώνουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι και ότι μπορούμε να προσφέρουμε με την επιστημονική μας κατάρτιση σε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία καθώς και ότι θα παρακολουθήσουμε τις πρωτοβουλίες των επιστημονικών  συλλόγων και θα συμβάλουμε από τη δική μας θέση.