Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Ιουνίου 2023 τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, καθόσον σε σχέση προς το προηγούμενο έτος αναμένονται αυξημένα έσοδα και σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους τακτοποίησαν τις ετήσιες συνδρομές τους προς το Σύλλογο, ενώ ταυτόχρονα συμψηφίστηκε το ποσό των 25 ευρώ του διανεμηθέντος προσφάτως μερίσματος με οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές συναδέλφων.

Παράλληλα, αναμένεται η αποπληρωμή εντός του μηνός Ιουλίου των γραμματίων προείσπραξης της Νομικής Βοήθειας, οπότε ο Σύλλογος θα εισπράξει την εισφορά του 4% επ’ αυτών, καθώς και η είσπραξη ποσού 200.000 ευρώ από τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης του Συλλόγου με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χρήση του ΙΣΟΚΡΑΤΗ. Τέλος, αυξήθηκε το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων του Συλλόγου.

Στον αντίποδα, αναμένεται σημαντική μείωση των εξόδων τηλεπικοινωνιών λόγω της αλλαγής παρόχου κατόπιν του διενεργηθέντος διαγωνισμού, μπορεί να υπάρξει και περαιτέρω μείωση στο αντίστοιχο κόστος για την παροχή υπηρεσιών internet από τον ίδιο πάροχο, εξοικονομείται το κόστος συντήρησης του ΙΣΟΚΡΑΤΗ λόγω της υπαγωγής του στο G-Cloud, εξοικονομείται η δαπάνη χαρτιού, εκτύπωσης και διανομής του Νομικού Βήματος λόγω της διμηνιαίας πλέον, αντί της μηνιαίας, έκδοσής του, και μειώνεται το εργασιακό κόστος λόγω του γεγονότος ότι ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί και θα συνταξιοδοτηθούν διοικητικοί υπάλληλοι και Δικηγόροι του Συλλόγου, οι οποίοι δεν αναπληρώθηκαν.

Παράλληλα δεν προκύπτει κόστος και δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Συλλόγου από τη χρήση του συστήματος IRIS και χρήσης POS για τις συναλλαγές των συναδέλφων (έκδοση γραμματίων, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων), καθότι το κόστος αυτό υπερκαλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό (πόρος του 0,40 ευρώ επί των γραμματίων προείσπραξης), ο οποίος δεν μπορεί κατά Νόμο να αξιοποιηθεί για άλλον σκοπό πέραν της λειτουργίας του Portal Olomeleia.

Ο κατά τα ανωτέρω πλεονασματικός προϋπολογισμός δίνει την δυνατότητα στο Σύλλογο αφενός μεν να συνεχίσει και να διευρύνει το χορηγικό του πρόγραμμα για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (χορωδίες, θεατρικές ομάδες, ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ) καθόσον πέραν της χορηγίας που λαμβάνει από τον τραπεζικό συνεργάτη (Τράπεζα Πειραιώς) για τους σκοπούς αυτούς μπορεί να διαθέσει και το επιπλέον ποσό της αύξησης του επιτοκίου που εισπράττει από τις προθεσμιακές καταθέσεις του, αφετέρου δε να αυξήσει τους πόρους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, από το οποίο είχε ενισχύσει οικονομικά κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 τους συναδέλφους με το ποσό των 2 εκ. ευρώ.

Μέσω του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ο Σύλλογος θα μπορέσει να αναλάβει δράσεις αλληλεγγύης υπέρ των μελών του και να επιδείξει εκ νέου το κοινωνικό του πρόσωπο λαμβάνοντας το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αποφάσεις για την καθιέρωση υποτροφιών για νέους συναδέλφους, στήριξη της μητέρας Δικηγόρου, οικονομική αρωγή ευαίσθητων οικονομικά συναδέλφων κλπ.

ΥΠΕΡ ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Βερβεσός, ο Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Κακλαμάνης, ο Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Καρέτσος και οι Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Αβαρκιώτης, Ευστάθιος Αναλυτής, Ευάγγελος Αυγουλάς, Μαρινέτα Γούναρη – Χατζησαράντου, Άννα Ζουρνατζή, Μιχαήλ Καλαντζόπουλος, Ιωάννης Κάπος, Δημήτριος Λυρίτσης, Θεόδωρος Μαντάς, Χρυσούλα Μαρινάκη, Χριστίνα Τσαγκλή

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αντανασιώτης, Αγγελική Σεραφείμ και Θεόδωρος Συμεωνίδης

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Αναστασόπουλος, Φώτιος Γιαννούλας, Θωμάς Καμενόπουλος, Στυλιανός Λεριός και Ζώης Σταυρόπουλος

ΑΠΩΝ ήταν ο Σύμβουλος κ. Σωτήριος Διαμαντόπουλος,