Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ανακοίνωσε πως οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που έχουν υποχρέωση εμφάνισης ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανάληψη των καθηκόντων τους (τακτικοί και αναπληρωματικοί) μπορούν να αποστέλλουν email από 6/10/2023 στις κάτωθι διευθύνσεις:

  1. Οι τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι: [email protected] , αναφέροντας, σε απλό κείμενο:
    Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, εκλογικό τμήμα, τομέα, δήμο, κινητό τηλέφωνο
  2. Οι αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι: [email protected] , αναφέροντας, σε απλό κείμενο:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, τομέα, κινητό τηλέφωνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς επισύναψη εγγράφου (π.χ. έγγραφο διορισμού)

Επισημαίνεται ότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που δεν έχουν δυνατότητα αποστολής email, μπορούν να προσέρχονται για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο κτήριο 16- ισόγειο, την Παρασκευή 6/10, ώρα 09:00 έως 22:00, και το Σάββατο 7/10, ώρα 09:00 έως 21:00.

Ανάληψη καθηκόντων Δικαστικών Αντιπροσώπων (Α΄, Β1΄, Β2΄, Β3΄ Αθηνών, Ανατ. & Δυτ. Αττικής)

Παράλληλα, ο ΔΣΑ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων Δικαστικών Αντιπροσώπων (Α΄, Β1΄, Β2΄, Β3΄ Αθηνών, Ανατ. & Δυτ. Αττικής)​.

Κατά την άφιξη στον τόπο άσκησης των καθηκόντων του, ο -τακτικός και αναπληρωματικός- Δικαστικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, να ειδοποιήσει τον οικείο: 1) Έφορο, 2) Εισαγγελέα και 3) Περιφερειάρχη.

Για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών, Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών, Α΄ Ανατολικής Αττικής και Β΄ Δυτικής Αττικής, οι σχετικές ειδοποιήσεις γίνονται την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 ή το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023, ως εξής:

1) Η ειδοποίηση των Εφόρων στο Εφετείο Αθηνών:
α) για τους τακτικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο:
– είτε με την ενεργοποίηση της σχετικής εφαρμογής στο tablet κατά την παραλαβή του εκλογικού σάκου από τον οικείο δήμο,
– είτε τηλεφωνικά (όχι με αποστολή e-mail),
– είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.
β) για τους αναπληρωματικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους γίνεται ημέρα Παρασκευή:
– είτε τηλεφωνικά,
– είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.

(Επισυνάπτεται η σχετική -συνημμ. 1- ανακοίνωση του Εφετείου Αθηνών, με τα γραφεία και τα τηλέφωνα των Εφόρων).

2) Η ειδοποίηση του Εισαγγελέα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών γίνεται με αποστολή e-mail (δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία), σε απλό κείμενο χωρίς επισύναψη εγγράφων:
α) για τους τακτικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους[email protected]δηλώνοντας τα εξής στοιχεία: «Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Εκλογικό Τμήμα, Τομέα, Δήμο, κινητό τηλέφωνο».
β) για τους αναπληρωματικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους: [email protected], δηλώνοντας τα εξής στοιχεία: «Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Τομέα, κινητό τηλέφωνο».

(Επισυνάπτεται η σχετική -συνημμ. 2- ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών).

3) Η ειδοποίηση του Περιφερειάρχη Αττικής:
α) για τους τακτικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους γίνεται κατά την παραλαβή του εκλογικού σάκου, μέσω του οικείου Δήμου.
β) για τους αναπληρωματικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους γίνεται με την αποστολή e-mail: [email protected], δηλώνοντας τα εξής στοιχεία: «ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, Εκλογική Περιφέρεια, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο».

Πηγή: dsa.gr