Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να καταπολεμήσει το διασυνοριακό έγκλημα στην Ευρώπη, διευκολύνοντας τις έρευνες για την οικονομική δραστηριότητα των
υπόπτων.

Σύντομα, οι πληροφορίες από τα κεντρικά μητρώα των τραπεζών θα είναι διαθέσιμες μέσω μιας ενιαίας βάσης δεδομένων που θα αναπτυχθεί από την Επιτροπή. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να διαπιστώσουν γρήγορα, αν ένα άτομο διατηρεί λογαριασμούς σε διάφορες χώρες της ΕΕ χωρίς πολλαπλά, χρονοβόρα ερωτήματα σε διαφορετικούς οργανισμούς. Οι ομάδες του ΕΚ και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για τη βελτίωση της πρόσβασης στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και η νέα πρόταση θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερων ερευνών για την παράνομη χρηματοδότηση, διευκολύνοντας την ανάκτηση δεδομένων.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η συμμετοχή της Europol στη διεξαγωγή κοινών αναλύσεων, όταν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ζητούν τη συνδρομή της.

Οι αναζητήσεις στα κεντρικά μητρώα τραπεζών θα επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν παρόμοια αναζήτηση στα εθνικά μητρώα.
«Η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, όπου συμπεριλάβαμε επίσης ισχυρές εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικότητας τηςζωής» δήλωσε ο εισηγητής Emil Radev (ΕΛΚ, Βουλγαρία). Απομένει η επίσημη έγκριση τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ