Την άμεση προσφυγή της στη διοικητική δικαιοσύνη προανήγγειλε η εταιρεία διανομής Τύπου Άργος ΑΕ μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία της επιβάλεται πρόστιμο 750.656,06 ευρώ.

Στόχος, όπως τονίζει, να αποδείξει το ασφαλμένο της κρίσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έκρινε ότι επιμέρους όροι στις συμβάσεις της με διανομείς και σε παλαιές, μη ισχύουσες εδώ και έτη, συμβάσεις με εκδοτικές επιχειρήσεις, μπορεί να έχουν περιοριστικά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα.

Η Άργος αναφέρει ότι η Αρχή απέτυχε να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εντύπου Τύπου και τους κανόνες που επιβάλλεται να υιοθετεί το πρακτορείο για να έχει τη δυνατότητα, παρά τις αντιξοότητες, να διανέμει αποτελεσματικά εφημερίδες και περιοδικά 360 ημέρες/έτος σε 4.300 σημεία πώλησης, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Επικράτειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Άργος

Επιδόθηκε την 13.9.2023 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΑΡΓΟΣ ΑΕ η απόφαση αρ.763/2021. Μετά από 5 έτη εξονυχιστικών ελέγχων στην εταιρεία μας και παρά τις διαδοχικές -αβάσιμες όπως αποδείχτηκαν- καταγγελίες εις βάρος μας από μικρή μερίδα συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήγει ότι η εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία μας είναι δίκαιη και εύλογη, ότι η εταιρεία μας αντιμετωπίζει ισότιμα τις εκδοτικές επιχειρήσεις και ότι δεν προκαλείται πρόβλημα στη δομή του ανταγωνισμού από την παρουσία εκδοτικών επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι την εφαρμογή της ως άνω εμπορικής πολιτικής είχε, χωρίς βάση όπως αποδείχτηκε, αναστείλει με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του 2019 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τεράστια ζημία στην ΑΡΓΟΣ ΑΕ.

Με την απόφαση 763/2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε παράλληλα ότι επιμέρους όροι στις συμβάσεις της ΑΡΓΟΣ ΑΕ με διανομείς και σε παλαιές, μη ισχύουσες εδώ και έτη, συμβάσεις με εκδοτικές επιχειρήσεις, μπορεί να έχουν περιοριστικά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα. Η ΑΡΓΟΣ ΑΕ σέβεται τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ωστόσο, θα προσφύγει άμεσα στη διοικητική δικαιοσύνη για να αποδείξει το εσφαλμένο της κρίσης της Επιτροπής. Κρίση που βασίζεται στην αποτυχία της Αρχής να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εντύπου τύπου και τους κανόνες που επιβάλλεται να υιοθετεί το πρακτορείο για να έχει τη δυνατότητα, παρά τις αντιξοότητες, να διανέμει αποτελεσματικά εφημερίδες και περιοδικά 360 ημέρες/ έτος σε 4.300 σημεία πώλησης ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Επικράτειας.