Οι γιορτές του Πάσχα έφτασαν νωρίτερα για δανειολήπτη-εντολέα των δικηγορικών γραφείων «Lekkakou & Associates – Law Firm», αφού, άλλη μία δεκτή δικαστική απόφαση απέδειξε τις καταχρηστικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds, δικαιώνοντας οφειλέτη από την Κρήτη, ο οποίος έλαβε Διαταγή Πληρωμής για στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο.
Συγκεκριμένα, η «DOVALUE GREECE» εξέδωσε Διαταγή Πληρωμής, με τα δικηγορικά μας γραφεία να καταθέτουν ανακοπή κατά αυτής. Με την απόφαση να εκκρεμεί, προχωρήσαμε στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να μην προχωρήσει η εκτέλεση της διαταγής, ήτοι να μην προχωρήσει η άνω εταιρεία σε επιβολή κατάσχεσης στην ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη και του εγγυητή, καθώς και σε δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών. Υφίστατο άμεσος κίνδυνος προγραμματισμού πλειστηριασμού επί των ακινήτων του, καθώς και επικείμενης αδυναμίας εξυπηρέτησης των αναγκών διαβίωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, λόγω κατάσχεσης των ποσών των λογαριασμών του.
Το Δικαστήριο πιθανολόγησε, ότι αφενός η Διαταγή πληρωμής θα ακυρωθεί με την απόφαση που θα εκδοθεί και θα κάνει δεκτή την ανακοπή κατά αυτής, εξαφανίζοντας την και αφετέρου, ότι η ζημία που θα έχει υποστεί στο μεταξύ ο δανειολήπτης θα είναι ανυπέρβλητη.
Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε, ότι η προσκομισθείσα από τη doValue Greece δήθεν σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης δεν φέρει το αναγκαίο εκ του νόμου περιεχόμενο, καθώς δεν αναφέρονται σε αυτήν οι προς διαχείριση απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη επίδικη, και το τυχόν στάδιο μη εξυπηρέτησης αυτών. Εξαιτίας της ακυρότητας αυτής, η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής πιθανολογείται, ότι θα ακυρωθεί, ως εκδοθείσα άνευ νομιμοποίησης της doValue Greece, που αιτήθηκε την έκδοση της.
Σε συνέχεια των άνω, το Δικαστήριο, με σκοπό να παρεμποδίσει μια πιθανολογούμενη παράνομη και άδικη εκτέλεση (πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων-δέσμευση λογαριασμών) διέταξε την απαγόρευση αυτής με απόφαση του.
Δεδομένου δε, ότι η εκδίκαση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής έχει προσδιορισθεί να διεξαχθεί κατά το επόμενο έτος, με την απόφαση αυτή προσφέρεται πολύτιμος χρόνος και διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στον δανειολήπτη, ώστε να επιτύχει -εάν το επιθυμεί- βέλτιστη λύση ρύθμισης της οφειλής του, μεταξύ άλλων και μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, όντας ταυτόχρονα προστατευμένος ο ίδιος και ο εγγυητής από κλιμάκωση των νομικών ενεργειών.
logo_Lekkakou_M_12.jpg