Προγραμματισμένος πλειστηριασμός ακινήτου υψηλής αξίας δανειολήπτη – εντολέα των Γραφείων μας, «Lekkakou & Associates» ανεστάλη από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης, «Intrum Hellas». Αιτία αποτέλεσε η δικαστική ανάδειξη του μείζονος ζητήματος της ανάρτησης εσφαλμένων στοιχείων περιγραφής του ακινήτου και του χρηματικού ποσού πρώτης προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction, ύστερα από ενδελεχή έρευνά μας και παρότι αναλάβαμε την υπόθεση, κυριολεκτικά στο τελευταίο στάδιο του πλειστηριασμού. Συνέπεια της λανθασμένης ανάρτησης των στοιχείων θα ήταν η μη εύρεση πλειοδοτών και η, σε κάθε περίπτωση, ακυρότητα του πλειστηριασμού, εάν αυτός ολοκληρωνόταν.
Ακριβώς, επειδή τα άνω προβλήθηκαν δικαστικά με την κατάθεση ανακοπής κατά της πράξης που όριζε τον πλειστηριασμό, η «Intrum», ομολογώντας ουσιαστικά και η ίδια την ορθότητα των όσων υποστηρίξαμε, προκειμένου να μην αναδειχθούν πλημμέλειες, έσπευσε, λίγες ημέρες αφού έλαβε γνώση του δικογράφου της ανακοπής και πριν καν συζητηθεί αυτή στο Δικαστήριο, να δώσει εντολή στον Συμβολαιογράφο, ώστε να ανασταλεί ο πλειστηριασμός με δική της πρωτοβουλία και να ακυρωθεί εν τέλει η κατάσχεση.
Χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει τυχόν συμφωνία ρύθμισης ή χορήγηση προκαταβολής από τον δανειολήπτη, ο οποίος προσπαθεί επί σειρά ετών να ρυθμίσει, εν μια νυκτί η «Intrum Hellas» αποφάσισε να απέχει από την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, αποδεικνύοντας η ίδια τη βασιμότητα των όσων είχαμε υποστηρίξει με το δικόγραφο μας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που
, μετά την κατάθεση ενός εμπεριστατωμένου δικογράφου ανακοπής, κατά του πλειστηριασμού από την «Intrum», αναστέλλεται ο πλειστηριασμός, με πρωτοβουλία του ίδιου του fund, χωρίς να προλάβει να συζητηθεί καν η υπόθεση, ενώπιον δικαστηρίου και να εκδοθεί η σχετική απόφαση αναστολής.
Η συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να αποτελεί «οδηγό» για τους δανειολήπτες, δίνοντάς τους την ελπίδα, ότι, ακόμα και σε περίπτωση προγραμματισμού πλειστηριασμού ακινήτων τους από εταιρεία διαχείρισης, είναι δυνατό να εντοπιστούν και την ύστατη αυτή στιγμή πλημμέλειες, που μπορούν να αναδειχθούν, αποτρέποντας την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού και οδηγώντας στην ακύρωσή του.
logo_Lekkakou_M_9.jpg