Περιθώριο δέκα ημερών για δύο παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής που θα μειώσουν τον τελικό φορολογικό λογαριασμό στα ακίνητα έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες.
Η πρώτη κίνηση αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώς τέλος Ιουνίου λήγει η προθεσμία για όσα έληξαν στο τέλος του 2022 και δεν έχουν δηλωθεί με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.
Στο μέτρο εμπίπτουν 978.051 φορολογούμενοι που δηλώνουν ότι εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση κατοικιών που συνολικά φθάνουν τα 3,44 δισ. ευρώ ή 3.500 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.
Η δεύτερη παρέμβαση συνδέεται με τους ιδιοκτήτες που έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις και θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9 για να μειώσουν την επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ που έχει προκαλέσει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών.
Έτσι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μέχρι το τέλος Ιουνίου, καθώς η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ μειώνοντας το ποσό των μηναίων δόσεων που θα εξοφληθούν έως τον Φεβρουάριο του 2024.
Για τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (myAADE):

– Επιλέγετε το έτος για το οποίο θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας επιλέγετε τη δημιουργία δήλωσης Ε9 και προχωρείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

– Μπορείτε να εισαγάγετε ή να μεταβάλετε ή να διαγράψετε το ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

 Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.) και επίσης προβαίνετε σε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

– Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιείτε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία.

– Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψετε τον αριθμό παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

– Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

– Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9 μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

– Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύεται προσωρινά.

– Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγχετε το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

– Επιλέγετε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εφόσον επιθυμείτε μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Μάριος Χριστοδούλου