Τρεις μεγάλες αλλαγές μπαίνουν σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα και αφορούν ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες για φυσικές καταστροφές, εκμισθώνουν ακίνητα μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb ή προχωρούν σε μεταβιβάσεις με γονικές παροχές και δωρεές καθώς η συμπλήρωση του Ε9 θα γίνεται αυτόματα.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ:

1.Εκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ: Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφών ώστε να «κερδίσουν» έκπτωση 10% στο φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ. Με βάση αυτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα υπολογίσουν την έκπτωση επί του ποσού του ΕΝΦΙΑ, που δικαιούται ο φορολογούμενος, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης, αφού προηγηθεί η σχετική επιβεβαίωση από τον υπόχρεο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση είναι αναλογική με τη διάρκεια ασφάλισης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρείς μήνες και αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Εκτιμάται ότι φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι κουρεμένος για περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

2. Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Βγήκε ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – ΚΑΔ ( 55.20.11.06) που θα δηλώσουν στην Εφορία 7.500 φορολογούμενοι που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα και θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ ενώ το φορολογητέο εισόδημα τους για το 2024 θα υπολογισθεί με βάση τα τεκμήρια που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

3. Γονικές παροχές – δωρεές: Αυτόματα μέσω του myProperty θα συμπληρώνεται το Ε9 και για τους φορολογούμενους που προχωρούν σε γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων. Σήμερα η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 αφορά μόνο τους φορολογούμενους που πωλούν και μεταβιβάζουν ακίνητα με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο εφαρμόζεται για 6 στις 10 δηλώσεις ακινήτων. Η διαδικασία για την αυτόματη υποβολή του Ε9 είναι η εξής: Πριν από την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο MyPROPERTY είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση από τον πωλητή των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αποκτών το ακίνητο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Με την ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο στο myPROPERTY δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή/στές και πωλητή/ τές), με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 είτε τον πίνακα 2 αυτής. Αυτόματα συμπληρώνονται τα στοιχεία για τον μεταβιβάζοντα, τα πεδία που αφορούν την περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο. Για τον αποκτώντα, εφόσον δεν έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, τα πεδία που αφορούν την περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του μεταβιβάζοντα. Εάν έχει ήδη δικαίωμα στο ακίνητο και έχει συμπληρώσει τον σχετικό ΑΤΑΚ κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο myPROPERTY, τα πεδία που αφορούν την περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο ΑΤΑΚ και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο Ακινήτων. Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση και e-mail και ενημερώνονται για τη δημιουργία του Ε9.

Μάριος Χριστοδούλου