Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και εντεύθεν, οι οφειλές έναντι του Δημοσίου ακολουθούν ανησυχητικά αυξητικό ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν ήδη ξεπεράσει τα 113 δισ. ευρώ, ενώ εντός του 2022 αυξάνονται με ρυθμούς σχεδόν 1 δισ. ευρώ ανά μήνα.
Δυστυχώς ακόμη και επί ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος επικρατεί σύγχυση μεταξύ των πολιτών σχετικά με το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών τους λογαριασμών.
Για τις οφειλές προς το Δημόσιο δεν ισχύει το ακατάσχετο μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ανεξαρτήτως ποσού. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις αυτές το ακατάσχετο όριο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το ήμισυ του ποσού που ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ ενώ τέλος κατάσχεται το σύνολο του ποσού που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.
Με βάση επίσης  το άρθρο 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ισχύει ακατάσχετο για καταθέσεις μέχρι 1.250€ σε ένα πιστωτικό ίδρυμα είτε πρόκειται για ατομικό, είτε για κοινό λογαριασμό. Ο ακατάσχετος λογαριασμός ως προς το Δημόσιο, δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TaxisNet).
Το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να αναχαιτίσει το κύμα χρεών προσανατολίζεται σε αύξηση του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ για τους συνεπείς φορολογούμενους. Κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει ότι ο φορολογούμενος θα έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και ότι θα έχει προχωρήσει σε καταβολή δύο τουλάχιστον δόσεων. Εφόσον παραμείνει συνεπής τον τρίτο μήνα θα μπορεί να ζητήσει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου.
Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται ο πρώτος συντελεστής 3 ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού. Για παράδειγμα  εάν η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 500 ευρώ με την έναρξη της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα “κερδίζει” ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ (500χ 3) από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους. Με την πάροδο των μηνών και υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση θα εξακολουθεί να τηρείται ο σχετικός συντελεστής θα αυξάνει βαθμιαία ώστε να ανέλθει κοντά στην πλήρη εξόφληση της οφειλής στο ύψος του 4,5 , κάτι που σημαίνει ότι ανάλογα με την περίπτωση ο κατασχεμένος λογαριασμός δύναται να αποδεσμευθεί ακόμη και  πλήρως. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων το αυξημένο ακατάσχετο θα αποτελεί παρελθόν και ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να το διεκδικήσει εκ νέου.
Τα ανωτέρω αναμφίβολα αποτελούν ένα πρώτης τάξεως κίνητρο  ώστε οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έναντι του Δημοσίου αλλά και να μπορέσουν να αποδεσμεύσουν έστω και σταδιακά δεσμευμένα ποσά προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Μία σαφέστερη ενημέρωση ανάλογα με την περίπτωση  από τον λογιστή και τον νομικό παραστάτη του καθενός κρίνεται αναμφίβολα επιβεβλημένη.