Η προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι
διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου διευκολύνει
τις αποζημιώσεις για βλάβες που προκαλούνται από
ελαττωματικά προϊόντα. Ο συνεισηγητής της επιτροπής
Νομικών Θεμάτων (JURI) Pascal Arimont (ΕΛΚ, Βέλγιο)
δήλωσε: «Η αναθεωρημένη οδηγία για την Ευθύνη Προϊόντων
στοχεύει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης
να προστατευτούν αποτελεσματικά όσοι ζημιώνονται από
ελαττωματικά προϊόντα και της ασφάλειας δικαίου που
δικαιούνται οι οικονομικοί φορείς». Από την πλευρά του,
ο συνεισηγητής της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) Vlad-Marius Botoş
(Renew, Ρουμανία) σημείωσε ότι «χρειαζόμασταν αυτήν την
αναθεώρηση για να προσαρμόσουμε το καθεστώς ευθύνης
στη νέα νομοθεσία και στα νέα και καινοτόμα προϊόντα».
Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μόλις εγκριθούν από την
ολομέλεια και τα κράτη μέλη και θα εφαρμόζονται σε προϊόντα
που διατίθενται στην αγορά 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ