Άρθρο της Κωνσταντίνας Λεκκάκου «Lekkakou & Associates – Law Firm»

Η επιδίωξη των τραπεζών και των αλλοδαπών εταιρειών διαχείρισης για την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών, παραβιάζοντας κάθε στοιχειώδη έννοια του δικαίου και της καλής πίστης, συνεχίζεται. Δανειολήπτες που βρέθηκαν, λόγω ποικίλων παραγόντων (πχ. οικογενειακά ζητήματα ή προβλήματα υγείας), σε πρόσκαιρη αδυναμία εξυπηρέτησης, έρχονται αντιμέτωποι με την κατάσχεση και πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας τους, ακόμα και της κατοικίας τους.
Lekakou_konstantina_04a_32_1_1.jpg
Την ίδια στιγμή που οι ίδιοι οι δανειολήπτες απευθύνονται πρώτοι στον πιστωτή τους, ζητώντας να επιδείξει την ελάχιστη ανοχή στην καθυστέρηση αποπληρωμής ορισμένων δόσεων, λόγω απρόβλεπτης και ανυπαίτιας ανατροπής των οικονομικών τους δεδομένων, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάλγητη και παράτυπη συμπεριφορά της Τράπεζας.
Ως δέχεται και ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (υπ αριθμ. 1185/2019) και η λοιπή Νομολογία, «οι Τράπεζες έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα των εντολέων – πελατών τους, λόγω της σχέσης ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Επιβάλλεται δε η υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι’ αυτούς συνέπειες. Έτσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύμβαση λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του, που όμως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συμπεριφορά επιβάλλει σ’ αυτή την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άμεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια.».
Κατά ρητή παράβαση των άνω οριζόμενων ενήργησε η Τράπεζα σε περίπτωση δανειολήπτη, που απευθύνθηκε στα δικηγορικά γραφεία «Lekkakou & Associates – Law Firm» προ ολίγων ημέρων, ο οποίος  είδε να «βγαίνει» σε πλειστηριασμό το μοναδικό του ακίνητο, για ληξιπρόθεσμη οφειλή, μόλις 771€!
Συγκεκριμένα, ο δανειολήπτης είχε συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου το 2009 με γνωστή Τράπεζα, μέσω της οποίας του χορηγήθηκε δάνειο 120.000€. Ο οφειλέτης τηρούσε απαρέγκλιτα την εν λόγω σύμβαση μέχρι το τέλος του 2018. Η Τράπεζα προχώρησε το 2019 σε επιβολή κατάσχεσης επί του μοναδικού του ακινήτου.
Ο πλειστηριασμός ανεστάλη, λόγω υπογραφής ρύθμισης της σύμβασης και αφού καταβλήθηκε εφάπαξ ποσό προκαταβολής 12.500€. Έκτοτε, ο δανειολήπτης τηρούσε ανελλιπώς τη ρύθμιση επί τρία συνεχή έτη, μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Τότε λόγω σοβαρών και απρόβλεπτων οικογενειακών προβλημάτων οδηγήθηκε σε καθυστέρηση καταβολής μόλις τριών δόσεων, συνολικού ποσού 771,00€,  για τις οποίες ενημέρωσε την Τράπεζα άμεσα, ότι θα τις καταβάλλει μόλις καταστεί εφικτό, εξηγώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που βίωνε. Η Τράπεζα φάνηκε να δείχνει κατανόηση στην πρόσκαιρη αδυναμία του και εκκίνησαν οι συζητήσεις για τον τρόπο ρύθμισης της οφειλής.
Ωστόσο αυτή, εν εξελίξει των επικοινωνιών τους, όχι μόνο προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης για καθυστερούμενο ποσό 771€ συνολικά, αλλά, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση και κατά παράβαση των δικονομικών
διατάξεων, προέβη άμεσα και απευθείας σε συνέχιση του πλειστηριασμού που ήταν προγραμματισμένος για το 2020 και είχε ανασταλεί λόγω της ρύθμισης. Επισημαίνεται, ότι δεν κοινοποιήθηκε στον δανειολήπτη ουδεμία πράξη, ώστε να γνωρίζει πως οδηγούταν εντός των επόμενων μηνών σε πλειστηριασμό της περιουσίας του.
Η Τράπεζα, βασιζόμενη σε νομικές πράξεις που είχαν λάβει χώρα 6 χρόνια πριν και είχαν αποδυναμωθεί, επιδιώκει όλως παράνομα και συγχρόνως καταχρηστικά να υφαρπάξει το μοναδικό του ακίνητο, το οποίο και φέρει
εμπορική αξία άνω των 200.000€.
Φυσικά, ο δανειολήπτης και κάθε μέσος συνετός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ότι για ποσό 700€ θα τίθεντο σε πλειστηριασμό το ακίνητο του, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία και είναι το αποκλειστικό του περιουσιακό στοιχείο, με αποτέλεσμα αυτός να πληροφορηθεί τον προγραμματισμένο πλειστηριασμό, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.
Τα δικηγορικά μας γραφεία, έστω και την ύστατη στιγμή, όταν απευθύνθηκε σε εμάς ο δανειολήπτης, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας προσωρινή προστασία και εκθέτοντας τις άνω παρατυπίες.
Αναδεικνύεται εκ των άνω η ανάγκη να μην εφησυχάζονται οι δανειολήπτες, ακόμα και αν οφείλουν ελάχιστες δόσεις μικρών ποσών, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις των πιστωτών και αναμένοντας την καλόπιστη συμπεριφορά τους, καθότι, ως αποδεικνύεται, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διάψευσης τους και απώλειας περιουσιών.  

Απόσπασμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ στην αναγκαστική εκτέλεση» με υπότιτλο «Περί Πλειστηριασμών – Από τη θεωρία στην πράξη» ISBN 978-618-00-3736-4