Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επίσημα διαπιστευμένος φορέας στα όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Παρισιού, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Πολωνίας, Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ιταλίας, Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ισπανίας και Δικηγορικό Σύλλογο Ιρλανδίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Training of lawyers on EU Immigration and Asylum Law 3 – TRALIM 3” (JUST-2021-JTRA-101046233)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90/100 από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δικαιοσύνη και μόλις σε ποσοστό 10/100 από τον συμβεβλημένο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος TRALIM 3 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια κατάρτισης στην Ελλάδα και στις συμμετέχουσες χώρες του εξωτερικού για το μεταναστευτικό δίκαιο και το άσυλο, για τις ευάλωτες ομάδες και σύντομες επισκέψεις στο εξωτερικό (short visits), τα οποία θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΣΑ.

Συντονιστής του Προγράμματος για την Ελλάδα, Νικόλαος Β.Κουτκιάς, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην CCBE.

Σε εκτέλεση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί: -Σεμινάριο TRALIM 3 στη Μαδρίτη στις 30 Μαΐου 2023

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση υποβολής συμμετοχών για τo σεμινάριο αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουν 2 δικηγόροι από τον ΔΣΑ. Στον κάθε δικηγόρο που θα επιλεγεί για να παρακολουθήσει το σεμινάριο αυτό δίνεται αποζημίωση για ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης με βάση τους όρους που θέτει το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων και περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο Reimbursement of Travel and Subsistence costs .

Σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα χορηγηθεί πιστοποιητικό από το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Σε περίπτωση που κάποιος επιλεγεί αποκλείεται η εκ νέου συμμετοχή του στο πρόγραμμα για τα σεμινάρια του εξωτερικού.

Καλούνται όσοι Δικηγόροι Αθηνών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής στο emai[email protected] (κ. Τσίρη Αναστασία-2103398206) μέχρι τις 24 Απριλίου 2023.

Για την επιλογή αυτού που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση  την Tρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του ΔΣΑ-Ακαδημίας 60-ΤΚ.10679 Αθήνα).