Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΤΑΧΔΙΚ για το ζήτημα της έκδοσης των τιμολογίων Νομικής Βοήθειας στο πλαίσιο του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 (Α΄ 21/4-2-2023), μας γνωστοποιήθηκε ότι:

• Θα πρέπει να εκδοθεί ένα τιμολόγιο ανά γραμμάτιο προείσπραξης και όχι ένα συνολικό τιμολόγιο.

Στις παρατηρήσεις θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του γραμματίου ώστε να μπορεί να γίνει αντιστοίχιση μέσω του portal. Αναφέρουμε στους συναδέλφους ότι μπορεί να διαπιστωθεί το ποσό και ο αριθμός των τιμολογίων που θα εκδοθούν, από την καρτέλα ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ του portal olomeleia όπου υπάρχει η ένδειξη «καταχώρηση 80%».

• Η αξία του τιμολογίου θα είναι το 80% της ονομαστικής αναφοράς των γραμματίων.

Στην αξία του τιμολογίου θα υπολογιστεί επιπλέον και ο αναλογούν ΦΠΑ 24% στην περίπτωση των υπόχρεων του ΦΠΑ. Επί της καθαρής αξίας άνω των 300 ευρώ αναγράφεται και παρακράτηση 20%.

• Στο ερώτημα αν θα πρέπει να γίνει αναφορά στα ποσά των κρατήσεων όπως αυτά απεικονίζονται στα γραμμάτια προείσπραξης μας τονίστηκε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. (Καλό θα ήταν για την πληρότητα του φορολογικού στοιχείου εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα να αναγραφούν).

Το τιμολόγιο πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο του εκδότη όπως αυτό είναι δηλωμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.

Το τιμολόγιο εκδίδεται προς το ΤΑΧΔΙΚ με τα εξής στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB΄ ΑΘΗΝΩΝ».

Τονίζουμε την προσοχή στον χρόνο και στον τρόπο αποστολής των τιμολογίων προς το ΤΑΧΔΙΚ.

Για τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 μετά την πληρωμή και το σχετικό έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ για τη διαβίβαση των φορολογικών παραστατικών, βλ. εδώ:

https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/σημαντική-ενημέρωση-νομική-βοήθεια-πληρωμή-μελών-δσα-αποστολή-φορολογικών-παραστατι

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ