Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προϊσταμένου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Χριστόφορο Λινό και αντιπροσωπείας του ΔΣΑ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Βερβεσό, τον Αντιπρόεδρο, κ. Αλέξανδρο Μαντζούτσο, το σύμβουλο-ταμία, κ. Κωνσταντίνο Καρέτσο, το σύμβουλο-εκπρόσωπο του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο, κ. Φώτη Γιαννούλα, το σύμβουλο κ.και τους συμβούλους κ.κ. Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, Θωμά Καμενόπουλο, Σωτήρη Διαμαντόπουλο και Γιάννη Κάπο.

Τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

(α) Κτιριακό:

Επισημάνθηκε η καθυστέρηση ως προς την επίλυση των προβλημάτων. Από την διοίκηση του δικαστηρίου και τους παραστάντες υπαλλήλους επισημάνθηκε η πρόοδος που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες ιδίως με την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε κτίρια στα οποία έλειπαν ή δεν λειτουργούσαν και την κατασκευή νέων αποχωρητηρίων.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης των εκκρεμών διαδικασιών επισκευών και κτιριακών βελτιώσεων, ενώ συμφωνήθηκε ότι στις τουαλέτες κάθε κτιρίου θα δοθεί για αποκλειστική χρήση δικηγόρων μία ανδρική και μία γυναικεία τουαλέτα, στις οποίες θα υπάρχει πρόσβαση των δικηγόρων με τις ηλεκτρονικές δικηγορικές ταυτότητές τους.

(β) Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων εκουσίας δικαιοδοσίας και διαταγών πληρωμής.

Η Διοίκηση του Πρωτοδικείου μας ενημέρωσε ότι στην τελική ευθεία προσθήκης στην διαδικασία ηλεκτρονικών καταθέσεων των αιτήσεων που υπάγονται στην εκουσία δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου και των αιτήσεων για την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Ειδικά για την εκουσία δικαιοδοσία αναμένεται εντός των ημερών η ολοκλήρωση της τεχνικής διαδικασίας, που απαιτείται για την «αυτόματη» προσθήκη στις πράξεις κατάθεσης της υποχρέωσης κοινοποίησης της αίτησης προ 3 ημερών (αυτή θα είναι η προεπιλογή του συστήματος), για να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής θα εξαιρούνται από την διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης οι αιτήσεις που στηρίζονται σε πιστωτικό τίτλο, λόγω της υποχρέωσης της προσκομιδής του ίδιου του τίτλου.

(γ) Προσδιορισμός προσωρινών διαταγών:

Όπως μας πληροφόρησε η Διοίκηση, το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί για δύο μέρες την εβδομάδα ο Δικαστής Δ (κύριο καθήκον του είναι η εξέταση αιτημάτων νομικής βοήθειας) στους δικαστές που εκδικάζουν αιτήματα χορήγησης προσωρινών διαταγών και για αυτό έχει επέλθει μια μικρή μείωση του χρόνου προσδιορισμού αιτημάτων προσωρινών διαταγών.

Ο ΔΣΑ κρίνει την βελτίωση αυτή παντελώς ανεπαρκή σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών για έγκαιρη επίλυση των από την φύση τους εξαιρετικά επειγόντων αιτημάτων προσωρινών διαταγών και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις για άμεση και σημαντική μείωση του χρόνου αυτού και θα συνεχίσει να επιμένει για την υιοθέτηση τέτοιων λύσεων.

(δ) Συναινετικές ανακλήσεις προσημειώσεων:

Η αντιπροσωπεία του ΔΣΑ κρίνει ως απαράδεκτα μεγάλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ κατάθεσης αίτησης και έκδοσης απόφασης συναινετικής ανάκλησης προσωρινών διαταγών που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 3 μήνες.

Για αυτό και υπέβαλε ακόμη μια φορά αίτημα για επαναφορά της παλιάς διαδικασίας (ως μίας από τις δύο δυνατότητες) αυθημερόν υποβολής του αιτήματος και έκδοσης της απόφασης, όπως γίνεται π.χ. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Η διοίκηση του Πρωτοδικείου δήλωσε την διαβεβαίωση ότι πρόκειται να εξετάσει το αίτημα του ΔΣΑ πιο διεξοδικά. Ο ΔΣΑ θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη του αιτήματός του αυτού και θα επανέλθει άμεσα επί της σοβαρής δυσλειτουργίας.

(ε) Τρόπος κατάθεσης δικογράφων:

Ήδη είναι σε φάση υλοποίησης αλλαγή του τρόπου κατάθεσης των δικογράφων στις Ειδικές Διαδικασίες (1ος όροφος κτιρίου 2), ώστε το κατατιθέμενο δικόγραφο να παραλαμβάνεται ταυτόχρονα με την κατάθεσή του.

Αυτό που μένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι η θέση σε λειτουργία μηχανήματος που να εκδίδει χαρτάκια προτεραιότητας, ώστε να μην υπάρχει λόγος αναμονής επί μακρόν στην ουρά.

Ο ΔΣΑ υπέβαλε για άλλη μια φορά αίτημα ο τρόπος αυτός κατάθεσης να επεκταθεί και στην κατάθεση της τακτικής διαδικασίας (2ος όροφος κτιρίου 2)

. Είναι αλήθεια ότι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πρωτοδικείο αναμένεται να μειωθούν σε ένταση αφ’ ενός μεν με την προσθήκη περίπου 50 δικαστικών υπαλλήλων στο τέλος Ιανουαρίου, αφ’ ετέρου με τις νέες ρυθμίσεις που θα μεταφέρουν δικαστηριακή ύλη στους δικηγόρους.

Ωστόσο, επειδή ο χρόνος που αυτοί οι παράγοντες θα αποδώσουν καρπούς και ο βαθμός πραγματικής αποσυμφόρησης είναι άγνωστα μεγέθη, ο ΔΣΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τόσο τα ανωτέρω ζητήματα και να παρεμβαίνει με προτάσεις για την επίλυσή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ