Στις εποχές που διανύουμε και οι οποίες χαρακτηρίζονται από την σωρεία διενεργούμενων πλειστηριασμών έχει καταστεί σύνηθες το φαινόμενο του επηρεασμού ακόμη και τρίτων προσώπων που έλκουν δικαιώματα σε ακίνητο εξαιτίας ενός πλειστηριασμού. Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι άλλα από τους μισθωτές των υπό πλειστηριασμό ακινήτων, τα οποία δικαίως αγωνιούν για την έκβαση καθενός πλειστηριασμού χωριστά.
Σύμφωνα με το ισχύον και δυσχερέστερο σε σύγκριση με το παρελθόν νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό εκφράζεται με το άρθρο 1009 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταγγελία. Καμία δηλαδή προστασία φαινομενικά δεν υφίσταται για τον μισθωτή σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να περιέρχονται σε απόγνωση καθώς θεωρούν ότι πρέπει να μεταφέρουν την επιχείρησή τους αλλού. Το παρόν άρθρο μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το άρθρο 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν δικαίωμα και οι ίδιοι να στραφούν κατά του πλειστηριασμού τόσο πριν όσο και μετά την διεξαγωγή του και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία απλώς υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης ο υπερθεματιστής αυτός δηλαδή που απέκτησε το ακίνητο μέσω πλειστηριασμού. Και σε αυτή την περίπτωση όμως ο μισθωτής του ακινήτου δεν προστατεύεται αν η μίσθωση δεν αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ή ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης αντίθετου όρου στο συμφωνητικό μίσθωσης. Φυσικά και στην περίπτωση μίσθωσης κατοικίας ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει δικαστικώς σύμφωνα με το άρθρο 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς έλκει δικαιώματα από το ακίνητο.
Καίριας δηλαδή σημασίας καθίσταται το αναθεωρημένο άρθρο 1009 του ΚΠΟΛΔ καθώς σύμφωνα με αυτό σε περιπτώσεις επαγγελματικής μίσθωσης ο υπερθεματιστής δύναται να καταγγείλει την μίσθωση και να αποβάλλει τον μισθωτή από το ακίνητο.
Προσοχή όμως απαιτείται και στις μισθώσεις κατοικιών κατά την κατάρτιση της μίσθωσης ώστε αυτή να καταρτιστεί με τον ορθό νομικό τρόπο και με τους συμβατικούς όρους που να διασφαλίζουν τον μισθωτή ώστε να μην βρεθεί υπό έξωση αμέσως μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού.
Όπως είναι λογικό δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια ενός σύντομου άρθρου να αναλυθεί περαιτέρω το ζήτημα της ενεργούς μίσθωσης κατά τον κρίσιμο χρόνο του πλειστηριασμού. Το ζήτημα αυτό δεν παύει όμως να δημιουργεί καθημερινά αναστάτωση και σωρεία προβλημάτων σε συμπολίτες μας που απλώς είχαν την ατυχία ή την άγνοια να ενοικιάσουν βεβαρημένο ακίνητο. Η άμεση προσέγγιση του θέματος από εξειδικευμένους νομικούς τόσο κατά την κατάρτιση των συμβάσεων μίσθωσης όσο και κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού μπορεί αναμφίβολα να δικαιώσει δικαστικά μισθωτές και να δώσει τέλος στην αναστάτωση.
logo_Lekkakou_M_8.jpg

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ