Ένοχος κρίθηκε από το Ναυτοδικείο Πειραιά Αντιπλοίαρχος Πολεμικού Ναυτικού για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης δημόσια μέσω του διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση εις βάρος δικηγόρου του (ΠεντΝαυτΠειρ 52/2023).

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος θέλησε να πλήξει το επαγγελματικό status της εγκαλούσας γνωρίζοντας το ψεύδος των ισχυρισμών που διατύπωσε στο διαδίκτυο.

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο διαπίστωσε πως οι επίδικες αναρτήσεις στο επαγγελματικό διαδικτυακό προφίλ της εγκαλούσας διαλαμβάνουν απαξιωτικούς και μειωτικούς ισχυρισμούς, εμπεριέχοντες κοινωνικοηθική απαξία για την παθούσα, καθώς πλήττουν την κοινωνική παράσταση και την υπόληψή της ως επαγγελματία και επιστήμονα.

Οι εν λόγω δυσφημιστικοί ισχυρισμοί αποτυπώθηκαν στην επαγγελματική ιστοσελίδα της δικηγόρου, καθιστάμενοι έτσι γνωστοί σε αόριστο, πλην όμως μεγάλο αριθμό προσώπων που επισκέφθηκαν τον σχετικό ιστότοπο, συνήθως με σκοπό την ανεύρεση νομικού συμβούλου-παραστάτη.

Περαιτέρω, το δικαστήριο δέχθηκε ότι οι επίδικοι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς και, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε άριστα το ψεύδος τους, δεν δίστασε να τους διαδώσει μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία ότι η παθούσα ουδέποτε του έταξε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην υπόθεσή του, η οποία αφορούσε τη ρύθμιση δανειακών οφειλών του. Κατά την απολογία του ο ίδιος ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι η εγκαλούσα ουδέποτε του ανέφερε ποσοστό κουρέματος. Όσον αφορά δε το ύψος της αμοιβής της δικηγόρου, αυτό αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενης και ξεκάθαρης μεταξύ τους συμφωνίας. Όπως επεσήμανε το δικαστήριο, η αμοιβή της δικηγόρου συμφωνήθηκε να καταβληθεί προκαταβολικά και το ύψος της ουδόλως είχε συμφωνηθεί να τελεί σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα στην υπόθεσή του.

Επομένως, αποδείχθηκε ότι με τις αναρτήσεις του ο κατηγορούμενος θέλησε να πλήξει το επαγγελματικό status της εγκαλούσας γνωρίζοντας το ψεύδος των ισχυρισμών που διατύπωσε στο διαδίκτυο.​

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.

Πηγή, lawspot.gr