Χωρίς άμεση αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά με την έμμεση παραδοχή ότι αποτέλεσε «μία ομολογουμένως δύσκολη στιγμή για την Υπηρεσία», δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά απολογιστική έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για το χρονικό διάστημα που αφορά από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι τον Αύγουστο του 2023.

Όπως αναφέρει ο Διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, η δημοσίευση του σχετικού, ετήσιου απολογισμού της υπηρεσίας έλαβε χώρα καθώς «σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες με επίσης δημοκρατική παράδοση, όπου όμως οι Υπηρεσίες Πληροφοριών απολαμβάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης του λαού και αναγνωρίζονται ως θεσμός κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και ευημερία της χώρας, στην Ελλάδα, για μια σειρά λόγων που παραπέμπουν στην ταραγμένη ιστορία μας με εμφυλίους και δικτατορικά, ή και αυταρχικά, καθεστώτα, η Ε.Υ.Π. πρέπει ακόμα να προσπαθήσει αρκετά για να κατακτήσει στην κοινή συνείδηση, τη θέση που πρέπει να έχει ως ένας εθνικός κρατικός φορέας στην υπηρεσία, του κράτους και του λαού, στο σύνολό του.»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επιμέρους απολογισμός της Υπηρεσίας επί τη βάσει των επιμέρους αξόνων δράσης της.
Αναφορικά με τη διεθνή τρομοκρατία:
«Η συστηματική αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η δυνατότητα ανάληψης άμεσης δράσης στα πεδία των μαχών και η διεύρυνση της δεξαμενής ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης τρομοκρατών, είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση και ένταξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ατόμων από όλο τον κόσμο. Η τζιχαντιστική προπαγάνδα στον χώρο του διαδικτύου εξελίχθηκε και πραγματοποιείται κυρίως μέσα από κρυπτογραφημένες πλατφόρμες επικοινωνίας, διάφορα fora στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web), με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλατφορμών επικοινωνίας διαδικτυακών παιχνιδιών. Καθώς, η διεθνής τρομοκρατία παραμένει σημαντική απειλή για όλο τον κόσμο αλλά και για την Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. Η γεωγραφική θέση της χώρας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα συνιστούν πρόσθετο λόγο επαγρύπνησης, κυρίως λόγω της ενδεχόμενης διέλευσης από τη χώρα μας ατόμων, τα οποία μετακινούνται από και προς τις εμπόλεμες ζώνες με αδιευκρίνιστους σκοπούς».
Eπιπλέον, ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για την αποκάλυψη της δράσης της Ρωσίδας κατασκόπου που ζούσε στον Παγκράτι – η οποία ωστόσο δεν είχε συλληφθεί:

«Η υπόθεση αυτή είναι αποκαλυπτική του τρόπου σκέψης και δράσης των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς για την οικοδόμηση της ψευδούς ταυτότητας της εν λόγω κατασκόπου εργάστηκαν συστηματικά για πολλά έτη με την κατάλληλη εκμετάλλευση προσώπων, διαδικασιών και φορέων. Είναι προφανές ότι η δράση της συγκεκριμένης κατασκόπου δεν θα περιοριζόταν στην ελληνική επικράτεια, αλλά θα επεκτεινόταν σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες χώρες, όπου θα μπορούσε εύκολα και με ασφάλεια να μεταβαίνει και να δρα κάνοντας χρήση του ελληνικού διαβατηρίου της. Για αυτό και η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ομολόγων Υπηρεσιών αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης».
Τέλος, η Υπηρεσία προβαίνει σε εκτενή αναφορά για το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας:
«Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) αποτελεί βασική συνιστώσα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας της χώρας και συγκεκριμένα: Ως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) είναι αρμόδια για τη σύνταξη πολιτικών ασφαλείας και οδηγιών διαχείρισης των διαβαθμισμένων πληροφοριών και δικτύων, αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στην προστασία των κρατικών φορέων σε κάθε είδους σχετικά περιστατικά ασφάλειας και ενισχύεται με τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής. Επιπλέον, παρέχει συμβουλές, οδηγίες και τεχνική συνδρομή σε φορείς του Δημοσίου για θέματα ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων, ενώ εκδίδει πολιτικές για διαβαθμισμένα κυβερνητικά συστήματα, αξιολογεί και πιστοποιεί διαβαθμισμένα προϊόντα επικοινωνιών και πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, πλήθος ήταν οι σχετικές δράσεις την υπό εξέταση περίοδο. Απέστειλε επίσης, συστηματικά εθνικές συνεισφορές για τη διαμόρφωση της σχετικής θεματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, συνέταξε τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών από εθνικούς Φορείς, κατάρτισε οδηγίες ασφαλούς χρήσης υπολογιστών για κυβερνητικούς φορείς και εταιρείες, ενώ πραγματοποίησε σειρά ελέγχων σε κρίσιμες υποδομές αποστέλλοντας τις εφαρμόσιμες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ως Εθνική Αρχή CRYPTO η ΕΥΠ, υποστήριξε και φέτος τους φορείς του Δημοσίου και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε θέματα κρυπτασφάλειας και παρήγαγε τους εθνικούς κώδικες και τις εθνικές κλείδες, ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε πλήθος πολιτικών ασφάλειας σχετικά µε τη χρήση των πάσης φύσεως κρυπτογραφικών προϊόντων, αξιολόγησε και πιστοποίησε τα κρυπτογραφικά συστήματα και παρήγαγε εθνικές Στρατιωτικές Εκδόσεις Ασφαλείας, κώδικες και κλείδες για διάφορα κρυπτογραφικά μέσα. Ως Εθνική Αρχή TEMPEST, προέβη σε ελέγχους για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας TEMPEST σε κρίσιμες υποδομές της χώρας και πιστοποίησε αντίστοιχα εργαστήρια. Παρέσχε, επίσης, σχετική τεχνογνωσία για την προστασία από διαρροές ηλεκτρομαγνητικών και μη μεταδόσεων σε πληροφοριακά συστήματα, ενισχύοντας την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των επικοινωνιών της χώρας σε πλήθος δομών Υπουργείων και Περιφερειών».