«Καθαρογράφτηκε» η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία «Milina Enterprises Company Limited» του Γιώργου Προκοπίου, έναντι του ποσού των 37.316.041 ευρώ δίνοντας έτσι το πράσινο φως για τη συνέχιση της διαδικασίας που είχε «παγώσει».
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου δημοσίευσε τις υπ΄ αριθμ. 2375 και 2376/2022 αποφάσεις με τις οποίες έκρινε ότι είναι αναρμόδιο το ΣτΕ να επιλύσει τη διένεξη που έχει ανακύψει μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), με την οποία ζητούσαν να ανασταλεί η εκτέλεση:
α) της από 4.6.2021 προκηρύξεως της εταιρείας ΕΤΑΔ Α.Ε. για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου της μείζονος εκτάσεως (ακίνητο 350.745 τ.μ.) των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και
β) της Α.Π. 9015/7.7.2021 αποφάσεως του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία “Milina Enterprises Company Limited” με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.
Η απόφαση ουσιαστικά είχε παρθεί από τον Μάρτιο του τρέχοντος χρόνου, σήμερα δημοσιεύθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.