ΣτΕ 2362/2022
Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Ν. Νικολάκης, Πάρεδρος
Οι διαφορές που προκαλούνται από τη δικαστική αμφισβήτηση πράξεων της φορολογικής αρχής περί απόρριψης αιτήματος αλλοδαπού φυσικού προσώπου για τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι ακυρωτικές και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167), με τις οποίες θεσπίζεται ειδικό καθεστώς φορολόγησης εισοδήματος των (αλλοδαπών) φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δεν εισάγεται γενικώς ισχύουσα φοροαπαλλαγή αλλά ειδικό φορολογικό κίνητρο που αποσκοπεί, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, στην προσέλκυση αλλοδαπών φυσικών προσώπων προκειμένου για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα, δηλαδή στη διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της φορολογικής εξουσίας του Κράτους. Εξάλλου, η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό δεν αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της διαπιστωτικής της μεταφοράς της κατοικίας πράξης, αλλά αναγνωρίζεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία έπεται. Κατά συνέπεια, από τη δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων των φορολογικών αρχών, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, προκαλούνται ακυρωτικές διαφορές, για τις οποίες αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 362 του ν. 4700/2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ