Όπως ενημέρωσε ο ΣΔΥΑ, τα μέλη του θα συμμετάσχουν από τη Δευτέρα 4-3-2024 έως και την Πέμπτη 7-3-2024 στις δίωρες διακοπές εργασιών από τις 09.00 έως τις 11.00 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, που αποφάσισε η ΟΔΥΕ.

Την Παρασκευή 8.3.2024 τα μέλη του ΣΔΥΑ θα μετάσχουν στην στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, για την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας, από τις 11.00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.3.2024 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΑΔΕΔΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.