«Ψυχρολουσία» για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με στεγαστικά δάνεια οι οποίοι χάνουν μέσα από τα χέρια τους την έκπτωση του 10% στον ΕΝΦΙΑ καθώς η κατοικία τους δεν είναι ασφαλισμένη και για τους τρεις κινδύνους, δηλαδή για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα που τελούν ως προϋπόθεση για να «κουρευτεί» ο λογαριασμός.
Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπάρχει προβληματισμός αφού σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών περισσότερα από 480.000 νοικοκυριά έχουν αγοράσει πρώτη κατοικία με στεγαστικά δάνεια με αποτέλεσμα η ασφάλιση να είναι υποχρεωτική ωστόσο χιλιάδες είναι αυτοί που θίγονται και δεν εξασφαλίσουν την φορο έκπτωση καθώς αν δεν υπήρχε ο «κόφτης με τα τρία κριτήρια αυτή θα ήταν «κλειδωμένη».

Ποιοι μένουν εκτός

Πρόκειται για ιδιοκτήτες διαμερισμάτων οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους για σεισμό και πυρκαγιά αλλά όχι και για πλημμύρα καθώς βρίσκονται σε όροφο πολυκατοικίας που θεωρείται ότι δεν κινδυνεύουν από το φυσικό φαινόμενο.
Έτσι για να εφαρμοστεί η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει οι κατοικίες κατά το προηγούμενο έτος να έχουν ασφαλιστεί σωρευτικά και για τους τρεις κινδύνους, δηλαδή για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
Να σημειωθεί ότι κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης από τους φορολογούμενους τα στοιχεία για την κάλυψη της ασφάλισης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι προσυμπληρωμένα με βάση αυτά που έχουν σταλεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες και δεν επιδέχονται καμία αλλαγής.

Τα ψιλά γράμματα

Στα ψιλά γράμματα της υπουργικής απόφασης κρύβεται μία ακόμη παγίδα για τους υπόχρεους καθώς πρώτα θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση Ε9 όσοι απέκτησαν το 2023 ασφαλισμένη κατοικία και μετά να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να πιστοποιήσουν τα στοιχεία.
Σε διαφορετική περίπτωση θα μείνουν χωρίς την έκπτωση.
Συνεπώς πολίτες που τυχόν δεν θα δουν στην εφαρμογή ακίνητα που απέκτησαν το 2023, πρέπει να ελέγξουν εάν υποβλήθηκε γι’ αυτά δήλωση Ε9 και να υποβάλουν τη δήλωση αυτή πριν εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος φορολογούμενος δεν δηλώσει στο Ε9 κατοικία με ΕΝΦΙΑ ύψους 500 ευρώ που απέκτησε το 2023 και η οποία ήταν ασφαλισμένη για 12 μήνες για φυσικές καταστροφές θα χάσει τη μείωση των 50 ευρώ στο ποσό του φόρου.

Αναλυτικότερα για τα κριτήρια χορήγησης της έκπτωσης 10% στο φετινό ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Στις περιπτώσεις ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου ή ιδίου και για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συμπληρώσει στην εφαρμογή τους ΑΦΜ των προσώπων που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο, προκειμένου η ΑΑΔΕ να τα ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλουν κι εκείνα αίτηση έως τις 22/02/2024.
– Οι κατοικίες κατά το προηγούμενο έτος να έχουν ασφαλιστεί σωρευτικά και για τους τρεις κινδύνους, δηλ. σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Το χρονικό διάστημα των τριών μηνών θεωρείται ότι συμπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστική επιχείρηση με συνολική διάρκεια ασφάλισης τουλάχιστον 90 ημερών εντός του ίδιου έτους.
Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων.
– Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
– Το ασφαλισμένο κεφάλαιο να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνακα 1, για τον/τους ΑΤΑΚ που αποτελεί/ούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
– η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου), στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13.
Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικό 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή 2 «Μονοκατοικία».
Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ.

Περιθώριο έως τις 22/2

Όσον αφορά στις διαδικασίες οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 22 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ επιλέγοντας τον η τους ΑΤΑΚ ασφαλισμένης κατοικίας που θα πρέπει να συσχετίσουν με τα διαθέσιμα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Από την πλευρά τους οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν έως τις 11 Μαρτίου 2024, την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου και με βάση τα στοιχεία αυτά η ΑΑΔΕ υπολογίζει το ποσό της έκπτωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr