Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, λόγω της σημερινής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετέχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, θα εκδοθεί εντός της ημέρας Πράξη του Προϊσταμένου, με την οποία οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 21/5, θα παραταθούν κατά μία (1) μέρα.

Επίσης, όσες υποθέσεις θα ματαιωθούν σήμερα για τον ανωτέρω λόγο θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν κατά το άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ.