Πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας ΜΑΣΟΥΤΗΣ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής.
Επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (€ 7.000,00) στην εταιρεία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» με έδρα 14ο χλμ Θεσσαλονίκης- Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου της Υπηρεσίας την 1/3/2024 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Ακακιών 31 στο Πολύδροσο Αμαρουσίου διαπιστώθηκε:
α) απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή για ένα κωδικό προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 2Β §9 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/ τ.Β΄/30.08.17), όπως ισχύει και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 2 Ε §1 της ίδιας Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου τριπλασιάστηκε λόγω επανειλημμένης υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).
β) δεν παρείχε προς τον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με την τιμή πώλησης ενός συσκευασμένου προϊόντος, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο α) την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος, β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και γ) την ονομασία του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2Β §1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/ τ.Β΄/30.08.17), όπως ισχύει, και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Ε §1 της ίδιας Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).
γ) δεν παρείχε προς τον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με την τελική τιμή πώλησης ενός συσκευασμένου προϊόντος, το οποίο διατίθετο προς πώληση με πληροφορία στον καταναλωτή μόνο της τιμής πώλησης ανά κιλό, κατά παράβαση του άρθρου 2Β §1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/ τ.Β΄/30.08.17), όπως ισχύει, και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Ε §1 της ίδιας Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013). Οι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο α) την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος, β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και γ) την ονομασία του προϊόντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ